Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

De andere publicatiereeksen

Panorama

Voortschrijdende Inzichten

LUVO

Logo LUVO

Publicatiereeks Voortschrijdende Inzichten

De reeks 'Voortschrijdende inzichten' bekijkt verrassende onderwerpen vanuit onverwachte invalshoeken. Deze reeks raakt aan de eseentie van Voortschrijdende Inzichten, namelijk 'mechanismen'. Maar wat is dat: 'mechanismen'? Een korte uitleg: een situatie, iets, iemand wordt gekend, heeft kenmerken, er zijn opinies over en er bestaan inzichten. Er verandert iets in de wereld, in de omgeving; daardoor verandert de situatie, iets, iemand. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. De opinies, inzichten blijken veranderd. Bij de vroegere situatie behoren nu 'verouderde inzichten'; bij de nieuwe 'recente inzichten'. Dit alles is het gevolg van 'voortschrijdende inzichten'.

Het gebruik van termen als 'voortschrijdend', 'verouderd' en 'recent' suggereert sterk dat de verandering een verbetering, vooruitgang betekent. Het is echter niet altijd duidelijk wat de verandering heeft veroorzaakt, waarom een inzicht plots is gewijzigd en waarom het eerdere inzicht verouderd is geworden. Kortom: het mechanisme en wat het aandrijft lijkt door het taalgebruik duidelijk, maar is dat bij nadere beschouwing allerminst. Het is dus maar de vraag of de verandering inderdaad een verbetering is geweest. Anders gezegd veel inzichten 'verouderen' en worden vervangen door 'recente' zonder dat duidelijk is waarom en hoe.

Daar komt nog iets bij. Op de één of andere manier zijn we als individu heel vaak betrokken bij die voortschrijdende inzichten: hetzij omdat we ze (moeten) ondergaan, hetzij dat we zelf bijdragen aan de voortschrijdende inzichten. Het grote, bijvoorbeeld een maatschappelijke verandering, is zo verbonden met het kleine, het individu. Daarom een tijdschrift dat zich richt op 'voortschrijdende' inzichten. In dit tijdschrift wordt onderzocht welke mechanismen een rol hebben gespeeld bij veranderingen en wat de relatie is tussen het grote en het kleine.

In de reeks 'Inzichten' zijn tot nu toe veschenen:

1. Het Wipneus en Pim lexicon

2. De fenomenologie van het hondenbord

3. Een veer ligt aan de Veerweg

4. Suikerzakjes. Een reis terug in de tijd

5. Encyclopdie voor Bureau's, Instituten en Organsiaties

6. Het scheve wereldbeeld