Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Over Peter Bulthuis

In Rotterdam Vandaag en Morgen: Peter Bulthuis (1941-2020)

De eerste aflevering van de vijdelige serie 'Dichter in het Atrium: de gouden generatie van Rotterdamse dichters. In deze aflevering nemen Hans Sleutelaar en zijn vriend en collegadichter Peter Bulthuis het leven door.

Peter Bulthuis overleden

Op 11 januari 2021 kreeg ik een e-mail van Caroline Dijk, een dochter van Peter Bulthuis. Peter was een van onze trouwste en in ieder geval de meest bijzondere abonnee. Hij was op 15 augustus 2020 overleden. Toevalig wist ik dat omdat ik het overlijdensbericht van Peter in de NRC had gelezen. Een rouwkaart had ik destijds niet ontvangen. Caroline bezorgde bij er alnog een. De relatie tussen ondergetekende – en daarmee met Voortschrijdende Inzichten – en Peter was ooit toevallig tot stand gekomen.

Het begin was op 11 februari 2005. Ik was bezig met de voorbereidingen voor mijn boek over de ondergang van het natuurmonument De Beer. Het verhaal ging dat in Rotterdam toch nog ergens verloren gewaand materiaal van Simon de Waard, de Rotterdamse cineast en fotograaf, zou liggen. Simon de Waard had vele artikelen over natuurmonument De Beer geschreven. Bovendien had hij een film over De Beer gemaakt. Het materiaal waarvan sprake was, was in bezit van Henk de Wolde. Gerard Ouweneel was na lang zoeken en telefoneren opnieuw met Henk in contact gekomen. De Wolde zou, zo ging het verhaal, nog een origineel en volledig exemplaar van de film van Simon de Waard over De Beer in bezit hebben. Ik was destijds nog steeds bezig met mijn onderzoek voor het boek over natuurmonument De Beer. In mijn onderzoek naar de geschiedenis van natuurmonument De Beer vormde Simon de Waard maar weliswaar een zijdelings, maar niet onbelangrijk aspect. Daarom meende ik dat enige informatie van een man die Simon de Waard nog persoonlijk had gekend, mogelijk een welkome aanvulling zou kunnen zijn. Op de genoemde datum brachten Gerard Ouweneel en ik een bezoek aan Henk de Wolde in Rotterdam. De Wolde bleek, naast dat hij vele verhalen over De Waard kon vertellen, in het bezit van een onvermoede verzameling dias, films en andere objecten uit de collectie van De Waard.

Simon de Waard had in de Rochussenstraat 199A in Rotterdam gewoond. Henk de Wolde was een buurman. Maar op de zolder bleek ook Peter Bulthuis aanwezig. Deze stelde zich ook voor als buurman. Alleen had Peter (met vrouw) in hetzelfde huis als De Waard gewoond. De Waard op de verdiepingen twee en drie en Peter op veerdieping een. Het werd een legendarische middag die later door Gerard Ouweneel een aantal malen in publicaties bijzonder beeldend is beschreven. Veel meer tijd besteedde ik echter die middag aan een gesprek met Peter. Het bleek een bijzonder erudiete man die zijn verhalen op een geweldig humoristische manier kon brengen. Gaandeweg werd ook duidelijk dat hij Simon en diens vrouw Maria-Louise over wie hij met grote waardering sprak goed had gekend. Ik heb na deze ontmoeting altijd contact met Peter gehouden. Het had diverse malen mooie ideen voor het tijdschrift Voortschijdende Inzichten. Sinds hij in zorgcentrum Atrium zat, hadden we alleen nog telefonsich contact. Een paar weken voor zijn dood heb ik hem nog een brief geschreven. Daar kwam geen antwoord op. Het bericht in de NRC maakte duidelijk waarom. Uit de berichtgeving bleek dat hij in het zorgcentrum was overleden.

Peter was een begrip in Rotterdam, vooral vanwege zijn vele publicaties en zijn betrokkenheid bij de kunstwereld in die stad. Peter werkte als free-lance copywriter/tekstschrijver in de reclame en public relations. Hij was ook redacteur van de talkshow 'Deelder van A tot Z'.

Peter was bijzonder gesteld op het tijdschrift Voortschrijdende Inzichten. Tijdens de ontmoeting bij Henk de Wolde had Peter verteld over het vierlandenpunt dat er ooit was in Nederland. Deze informatie was de aanleding tot een artikel over dit onderwerp in het eerstvolgende nummer van Voortschrijdende Inzichten, nummer 11 Oude Reeks, mei 2005. Peter kreeg een exemplaar van dit nummer en werd meteen abonnee. Sindsien is hij dat gebleven en daarmee is hij degene die het langst abonnee is geweest. Zijn betalingsdiscipline was licht chaotisch, maar het kwam na verloop van tijd altijd weer goed. Diverse malen zijn onderwerpen van hem uitgewerkt in artikelen. Onderwerpen die steevast opborrelden in de vele telefoongesprekken die hij voerde met de redactie. 

Selectie van publicaties van Peter Bulthuis

[Links] Overlijdensbericht van Peter Bulthuis in de NRC van zaterdag 22 augustus 2020.
[Rechts] Rouwkaart betreffende het overlijden van Peter Bulthuis.
 

Overlijdensbericht Peter Bulthuis