Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Redactionele
verzuchtingen

1. Normen en waarden
2. De vierkantsvergelijking
3. Goed geregeld!
4. De win-winsituatie
5. De container
6. Een vrolijk landschap
7. De devaluatie van de wetenschap

Mogen we u ook wijzen op de heerlijke uitgaves van het Openbaar Ministerie? Zoals het Feitenboekje 2015 (zie op de webpagina rechtsonder) met prachige termen als 'Muldergedragingen', 'Feitcodes' en 'Verkeersveelplegers'. Verplichte literatuur!

6. Een vrolijk landschap

Gas geven!!Verkeer zou kunnen worden opgevat als een hinderlijk maar noodzakelijk maatschappelijk verschijnsel. Het geeft aanleiding tot ergernis, files, luchtvervuiling, maar is blijkbaar omisbaar voor het goed functioneren van onze maatschappij. Mensen met een vooruitziende blijk hebben reeds lang geleden verkeersregels bedacht. Niet om zaken ingewikkelder te maken, maar om met behulp van een aantal eenvoudige afspraken te zorgen dat alles zonder al te veel problemen verloopt.

Uitingen van dit ordelijke denkproces zijn onder andere verkeersborden en verkeerslichten. Maar ja, die worden tegenwoordig beschouwd als een volstrekt achterhaald verschijnsel. Velen menen dat verkeersregels niet meer dan suggesties of aanwijzingen zijn en gedragen zich er dan ook naar. Zo is een stoplicht dat op oranje springt vaak een uitnodiging om flink gas te geven en voort te gaan, voordat de kruisende verkeersstroom de doorgang verspert. Borden en lichten zijn in deze context verworden tot onderdelen van de maatschappelijke ruimte waarbij de kleuren tot niets anders dienen dan om onze omgeving tot een vrolijk gekleurd landschap te maken.

Nederland schijnt volgens enquetes in een permanente staat van ergernis te verkeren. Ergernis over hondenpoep, onbeschoft gedrag, maar verrassenderwijs ook over mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Hier doet zich nu een interessant sociaalpsychologisch verschijnsel voor. Nederland stond vroeger onder leiding van een calvinistische dominee uit Zeeland die elke minuut het woord respect in de mond nam en 'zo gaan we niet elkaar met om' tot lijfspreuk had. Nu moeten we het doen met een voormalig personeelsfunctionaris die vrijheid hoog in het vaandel voert. En als mensen met elkaar over hun ergernissen praten, spreekt een ieder er schande van, moet er harder worden opgetreden en nog meer van dat soort gemeenplaatsen. Het is louter toeval dat we niemand kennen die dergelijk verwerpelijk verkeersgedrag vertoont en zelf zijn we het zeker niet. Het zijn altijd anonieme hufters die blijkbaar op een voor ons geheime plaats zijn gehuisvest. Toch is dat merkwaardig, want het aantal boetes voor bijvoorbeeld door rood licht rijden, laat al jaren een stijging zien.

Ach, u kent misschien het raadseltje van het verjaardagspartijtje? U komt op een verjaardagsfeestje. Er zijn 20 mensen aanwezig. Hoe groot is de kans dat er twee mensen aanwezig zijn met dezelfde geboortedatum? De meeste mensen denken dat die kans 'erg klein' is. Met 'erg klein' bedoelen ze misschien minder dan 1%, misschien zelfs wel 0. In werkelijkheid is die kans 41%. En zo zal het ook wel zijn met die hufterige verkeersdeelnemers die niemand kent. Integendeel, ze zijn onder ons, ze staan misschien 's morgens bij de koffie misschien gewoon met u te praten.

Door rood rijden

Het aantal beschikkingen voor door rood licht (abusievelijk voor groen licht aangezien) rijden is de afgelopen tien jaar verdubbeld.

Aantal personenauto's in Nederland

Laat u verrassen door de ontwikkeling van het aantal personenauto's in Nederland.

 

[Voorheen onderdeel van het Dossier 'Normen en waarden']