Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Jac P Thijsse
Een biografie van Thijsse is in het Biografisch Woordenboek van Nederland.

Logo Heimans & Thijsse stichting
De Heimans en Thijsse Stichting zet zich in voor het behoud van het gedachtegoed van Heimans en Thijsse.
Deze symphatieke organisatie verdient zeker uw steun.

Dossier Nederlandse landschappen
Natuurmonument De Beer


Natuurgebied De Beer, eind jaren dertig
zoals afgebeeld in Onze groote rivieren.


Europoort vanuit de lucht gezien in westelijke richting.
Hier lag ooit De Beer.


De Markweg in Europoort, van nergens naar nergens.
Een unieke biotoop is ingeruild voor een troosteloos landschap.
Foto © Ed Buijsman