Leven met MPN

14. De pillendoos

Het is medio oktober 2012. Het is ruim 14 maanden na mijn herseninfarct. Inmiddels werk ik weer 25 uur per week. Er zijn nog de nodige problemen, maar de vermoeidheid en het daarmee blijkbaar gepaarde gaande energiegebrek is de grootste dooddoener. Waar ligt dat aan? De medicatie? Restverschijnselen van het herseninfarct?

Mijn pillendieet bestaat sinds november 2011 uit (zie de foto):

1x hydroxycarbamide (500 mg) om de productie van de bloedplaatjes te remmen.

De pillen

In november zal duidelijk worden hoe het met de bloedplaatjes gaat. In december is de controle van de bloedruk en het cholesterol.

[okt 2012]

MF-logo