Leven met MPN

9. LO1XX05

Eind 2014 was ik van plan om een column over de wijziging van het vergoedingssysteem van onder andere Hydrea te schrijven. Dat lukte niet, omdat de voor het stukje noodzakelijke antwoorden niet op tijd beschikbaar waren. Vervolgens besloot ik om er op mijn website maar een vervolgverhaal (inmiddels bij deel 5) van te maken. En nu, zes maanden verder, moet ik vaststellen dat een gebed zonder end is geworden. In die tijd heb ik vaak gedacht: kan het nog gekker? En ja hoor, het bleek steeds gekker te kunnen.

Het begon met: 'U krijgt de Hydrea niet meer vergoed.' De dame in de apotheek legde uit dat op 1 januari 2015 de regels zouden veranderen. Voortaan werd Hydrea alleen nog maar vergoed, als het via een ziekenhuisapotheek zou worden geleverd. Ze mompelde iets over 'veranderde regelgeving'. Ik moest verder maar bij het ziekenhuis informeren.

Een beetje zoeken maakte al snel duidelijk wat er aan de hand was. We hebben hier te maken met de 'Verheveling overige oncolytica'. In de stukken over het waarom van deze operatie kwam ik enge woorden tegen als 'doelmatigheidsverhoging', 'specialistisch zorgpad' en 'kwaliteitsverhoging'. De minister rekende op lagere kosten, bijvoorbeeld door 'scherpere inkoop'. Leuk, maar waar praten we eigenlijk over? De kosten bedroegen bij mijn apotheek € 0,36 per capsule van 500 mg Hydrea. In het ziekenhuis blijken ze nu € 0,36 te kosten. Kostenverlaging? Zeker niet de mijne. Ik kon naar de apotheek op de fiets. Nu moet ik naar het ziekenhuis; 15 kilometer met de auto én een duur betaalde parkeergarage.

Ik heb nog bij het ministerie geïnformeerd naar nut en noodzaak van het geheel. Inderdaad, voor Hydrea was er sprake van 'minder grote inkoopvoordelen'. En ook nog: 'de patiënten mogen geen hinder ondervinden'. De verantwoordelijkheid lag verder bij het ziekenhuis. U zoekt het maar uit, dus. Ik krijg nu 100 pillen per keer; beleid van het ziekenhuis. Ik kom echter maar twee keer per jaar voor controle. Dus dat past allemaal niet. Logisch denken over hoe dit allemaal in elkaar steekt, heeft geen zin. En ik ben ook even kwijt waarin nu precies de kwaliteitswinst ook al weer in zou zitten. Is dit misschien een praktijkvoorbeeld van het veel gehoorde begrip 'zelfredzaamheid'?

En o ja: L01XX05 is bureaucratisch jargon voor Hydrea.

[Verschenen in Pur Sang van augsutus 2015]

MF-logo