Dossier Het stikstofprobleem — 22

Nog een advies: de commissie Hordijk over rekenen en meten

Op 15 juni kwam het 'Eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof' van de commissie Hordijk uit. De belangrijkste bevinding is: 'Het adviescollege stelt vast dat het Nederlandse meet- en modelinstrumentarium voor de doorrekening op nationale schaal van voldoende tot goede kwaliteit, en daarmee: doelgeschikt is.' Maar wel met de kanttekening dat 'verbeteringen aan het gehele systeem nodig zijn'.

Het rapport stipt twee gevoelige punten aan: 1. er worden nu niet dezelfde methodieken gebruikt om de verspreiding van ammoniak uit bronnen in de agrarische sector en om de verspreiding van stikstofoxiden door het verkeer te berekenen. 2. overgang van een Lagrangiaans model, zoals nu wordt gebruikt, naar een Euleriaans model; zie de afbeelding.

Euleriaans versus Lagrangiaans

Euleriaans (links) versus Lagrangiaans (rechts).
Bij Euleriaanse modellen is de ruimte in cellen verdeeld, waar de lucht met verontreiniging van de ene aan de andere cel wordt doorgegeven. Bij Lagrangianse modellen wordt een luchtpakket met verontreiniging op de reis door de atmosfeer gevolgd. Beide soorten hebben hun eigen voor- en nadelen. Euleriaanse modellen worden als beter beschouwd.

 

Bij nauwkeuriger lezing valt op dat de commissie met een waslijst aan verbetervoorstellen komt. Het valt grotendeels onder het moderne jargon 'verbetervoorstellen', maar eigenlijk is het te lezen als een compleet nieuwe opzet voor het gehele ammoniakbouwwerk voor zover het gaat om meten en berekenen.

 

Logo LUVO