MISBRUIK – 1. Zuur ammoniak

Artikel NRC

In de NRC van zaterdag 9 mei 2020 stond een artikel met de titel 'Virus raast door vleesfabrieken'. Het artikel, geschreven door Bas Blokker, is zeer lezenswaardig. Het is echter jammer dat Bas niet zo thuis is in de chemie. Hij schrijft namelijk: 'We staan uit de wind, anders zou de zware, zure lucht van ammoniak ons de adem benemen'.

Ammoniak (NH3) is een vorm van luchtverontreiniging die we in Nederland maar al te goed kennen. Het is de hoofdverdachte in het Stikstofdossier. Nu kun je veel van ammoniak zeggen, maar dat het zuur zou ruiken, is bezijden de waarheid. Wie wel eens met huishoudammonia (= ammoniak in water opgelost, gewoonlijk [hooguit] 5 gewichts% ammoniak) heeft gewerkt, weet dat het een scherpe lucht heeft. Maar zuur? Nee. Iedereen met chemische basiskennis weet natuurlijk dat chemisch gezien ammoniak geen zuur is, integendeel, het heeft zelfs de eigenschap om zuren te neutraliseren. Maar hier gaat het over de lucht, de geur van ammoniak. Het kan best zijn dat Bas iets zuurs heeft geroken. Wie weet, wij waren er niet bij. In ieder geval kan het geen ammoniak zijn geweest. Bovendien is het vaak moeilijk om de geur van iets in taal goed te vangen.

 

Logo LUVO