Over Thijsses Nederland

Bestellen

De publicatie verschijnt medio oktober 2022. Het is nu al een mogelijk een exemplaar te bestellen voor de prijs van € 34,95, inclusief verzendkosten.

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van € 34,95 euro op rekening NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van E. Buijsman in Houten. Hierbij graag vermelding van 'Voorrecht'.

Ook graag opgave bij de overschrijving vermelding van uw naam en adres. Dit kan bij de overschrijving worden vermeld, maar het kan ook via de e-mail (thijsse@inzichten.nl) of via de post (Bovencamp 57, 3992 RX Houten).

Inhoud

De publicatie 'Een voorrecht om in te leven' behandelt alle afbeeldingen in de twee Verkade-albums: ‘WAAR WIJ WONEN’ uit 1937 en ‘ONZE GROOTE RIVIEREN’ uit 1938. De beide albums behandelen een deel van het landschap, de natuur en in mindere mate de steden van Nederland in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het album ‘ONZE GROOTE RIVIEREN’ kan worden gezien als een verdere uitwerking van het eerste hoofdstuk van ‘WAAR WIJ WONEN’ waarin de grote rivieren een belangrijk rol spelen.

De auteur van beide werken, Jac. P. Thijsse, schetst een Nederland waar we slechts met verwondering van kunnen kennisnemen. Het doel van deze publicatie is om de locaties van de afbeeldingen te traceren en na te gaan welke veranderingen er sindsdien hebben plaatsgevonden. Soms is de locatie overduidelijk, bijvoorbeeld als een afbeelding als titel ‘Kessel’, ‘Ruïne Grubbenvorst’ of ‘Nieuwe brug bij Nijmegen’ heeft. Dan nog moet de precieze loactie worden gevonden waar de illustrator heeft gestaan.
De albums bevatten echter ook een flink aantal afbeeldingen waarvan niet duidelijk is van welke locatie ze een weergave zijn. Voorbeelden die nog enigszins zijn te duiden, zijn ‘Waal met schepen’, ‘Stuwwerk in de Maas’ en ‘Hellegat met strekdam’. Het meest onbestemd zijn afbeeldingen als ‘Rivier met aalscholvers’, ‘Heide met goudplevieren’ of ‘Dijkhelling met bloemen’.

Bij de localisering van de plekken die op de afbeeldingen zijn te zien, is getracht door literatuur- en archiefonderzoek, vergelijking met oude afbeeldingen en de hulp van kenners van het (vroegere) Nederlandse landschap de locaties te achterhalen. Verder wordt in een aantal gevallen aandacht besteed aan een vergelijking van de situatie uit de tijd van de albums, dus de jaren dertig van de twintigste eeuw, en de situatie nu.

Uitvoering

De bijgevoegde versie is een demoversie van lage kwaliteit en heeft niet de definitieve opmaak. Deze demo dient alleen om een inhoudelijke indruk van het uiteindelijke product te krijgen. De publicatie wordt uitgevoerd in een liggend formaat, ongeveer 28 × 22 cm, 170 pagina’s, softcover, volledig in kleur.

 

Logo

Laatste wijziging

18 september 2022

Terzijde

Download hier de demoversie als pdf [5.4 MB].

Deze versie is op basis van het boek!
Demo 'Een voorrecht om in te leven'.

 


 

Rotterdam

'Rotterdam', plaat 11, pagina 26,
Onze groote rivieren', 1938. De tekening
is van de hand van Jan Voerman jr.

 

Stuwwerk in de Maas

'Stuwwerk in de Maas', plaat 7, pagina 16,
'Waar wij wonen', 1937. Deze tekening is
gemaakt door Henricus Rol.