Voortschrijdende Inzichten

 

Nummer 22bis
Juni 2012

Download dit nummer [pdf, 16 pagina's,
1.4 MB]

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 22bis van Voortschrijdende Inzichten

<nummer 22 | nummer 22bis | meer is er niet>

Nummer 22bis verscheen opeens na het laatste nummer 22 uit juni 2010. Nummer 22bis werd gratis aan de ex-abonnees gestuurd. De hoofdredacteur gaf onder de titel 'Wat nu weer?!' uitleg: 'In juni 2010 verscheen het laatste nummer van 'Voortschrijdende Inzichten'; de website onder dezelfde naamis echter gewoon door blijven gaan. Nu werden we onlangs benaderd door Ed Buijsman, de bedenker van het concept van de voortschrijdende inzichten. Zijn gezondheid laat sinds juni 2011 enigszins te wensen over. U denkt misschien: 'Vervelend, maar wat heb ik daarmee te maken?' Wel, Buijsman benaderde ons met het idee om toch nog een keer een nummer van het tijdschrift te maken. Hij had er wel wat ideeën over en hij wilde wel weer eens wat te doen hebben. Na het nodige heen en weer gepraat, hebben we besloten om de ongebruikelijke stap te zetten: een nieuw maar wel eenmalig bisnummer.

Een kort bericht: gedoe met chemie

Over chemie en science fiction, zoals methyloxide, stikstofsulfiet en nog meer.

Nummers, nummers, ...

Er zijn veel zaken die een mens nooit opvallen, totdat er in een onbewaaktogenblik opeens het oog op valt. Plotseling gaat er voor de geest een nieuwe wereld open. Al snel is het duidelijk: was het maar nooit gebeurd. Een voorbeeld van een dergelijk ongelukkige gebeurtenis is wat we 'nummerterreur' zullen noemen. Het blijkt overal om ons heen te zijn. De betekenis ervan is vaak volstrekt duister, zodat we met een verweesd gevoel achterblijven in een ons omringende wereld vol met getallen. Hoe kon dit gebeuren?

De vernietiging van de stad

Het 'Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal' uit 1975 biedt de volgende fraaie omschrijving van het begrip 'stad' aan: 'historische plaats die een eigen bestuurs- en rechtskring vormt (volgens een haar verleend privilege, veelal ommuurd; - thans grote samenhangende bebouwing, ingedeeld in straten in tegenstelling met een dorp)'. Het is een nostalgisch klinkende omschrijving die ver lijkt af te staan van de moderne stad van tegenwoordig. Want wat is er nog 'historisch' aan de huidige, Nederlandse steden? Wie zich in een willekeurige Nederlandse stad bevindt en even niet weet welke het is, zal het moeite kosten om de juiste plaatsnaam te benoemen

Noord-Korea blijft fascineren

Het is geen gebruikelijke lectuur: de biografie van de in2011 overleden Noord-Koreaanse leider Kim Jong Il. De publicatie is te downloaden van de officiŽle website van de People's Republic of Korea (zie www.korea-dpr.com). De publicatie heeft als eenvoudige titel 'Kim Jong Il', maar met de ongetwijfeld serieus bedoelde ondertitel 'Brief History'. Het werk telt dan ook maar 160 pagina's; een volledige biografie is merkwaardigerwijs nergens te vinden. Misschien verwijst 'brief' naar de biografie van de vader van Kim Jong Il, Kim Il Sung, want deze telt maar liefst 2161 pagina's. Beide werken hebben wel het nodige gemeen: ze zijn onleesbaar door de breedsprakige teksten en de onwaarschijnlijkheden waar beide leiders bij betrokken of voor verantwoordelijk waren.

Een grenzeloos arsenaal aan afkortingen

Er bestaat in Nederland een onstilbare en niet uit te roeien behoefte aan afkortingen. Alles loopt het gevaar in een afkorting terecht te komen en dat is schadelijk. Afkortingen zijn immers al gauw een soort geheimtaal die alleen door ingewijden kan worden begrepen.

Tekenen van verval

Onze wederwaardigheden met het pand Korte Janstraat 2 in Utrecht.

Uit de prullenbak

Deze keer over hergebruik van postzegels.

Vi nummer 22bis