Voortschrijdende Inzichten

 

Nummer 20
December 2008

Download dit nummer [pdf, 32 pagina's,
1.5 MB]

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 20 van Voortschrijdende Inzichten

<nummer 19 | nummer 20 | nummer 21>

Opnieuw een themanummer met als onderwerp: Waar is Nederland gebleven?

De Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag dateert van 19 februari 1937. Daarmee kwam een eind aan eeuwenlange onduidelijkheid. Een wonderlijke reis op zoek naar de Nederlandse vlag.

Het Nederlandse volkslied

Maar het Wilhelmus was toch van de hand van Marnix van Sint Aldegonde? Dat is in ieder geval iets wat velen van ons ooit op school hebben geleerd. De geleerden breken zich er echter al vele jaren het hoofd over of dit wel klopt.

Eendragt maakt magt

Het begin van het Nederland zoals wij dat nu kennen, ligt in 1568. Immers in 1568 lag het begin van de Tachtigjarige Oorlog, de onafhankelijkheidsstrijd van Nederland. Dit leidde tot een unieke staatsvorm; een republiek. Toch zitten we nu met een monarchistisch bestel. De koning van Spanje werd ooit afgezworen, maar nu zitten we met de koningin van Nederland.

Land van herkomst: Holland

In welk land wonen we eigenlijk? 'Nederland', zegt u natuurlijk. Maar uw vrienden die zo vriendelijk zijn om u ansichtkaarten uit het buitenland te sturen blijken daar anders over te denken. Zij schrijven Holland op de kaart.

Rijkswaterstaat bedenkt 'nieuwe' bewegwijzering

Rijkswaterstaat is met een nieuw systeem voor de bebording op autowegen gekomen. Het is een mooi voorbeeld van 'niet zo, maar zo'.

Niet zo, maar zo

Weg ermee!

Vi nummer 20