Voortschrijdende Inzichten

 

Nummer 14A en 14B
Februari 2008 (!)

Download dit nummer [pdf, 24 pagina's, 2.3 MB]

Download bijlage 'Adventures inside the Atom' bij dit nummer [pdf, 8 (× 2) pagina's, 2.1 MB]

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 14 van Voortschrijdende Inzichten

<nummer 13 | nummer 14 | nummer 15>

Speciaal themanummer over straling en energie. Dit nummer had twee voorkanten en bovendien met als bijlage het stripverhaal 'Adventures inside the atom'.

Dit nummer verscheen overigens met grote vertraging pas na nummer 18.

Kernenergie heeft de toekomst

Vreedzame toepassing van kernenergie werd al snel naar de Tweede Wereldoorlog een gevleugeld begrip. De krachten die in de kern van het atoom verscholen lagen, spraken sterk tot de verbeelding. Wat is ervan geworden?

Energie, energie, energie ...

Alles in de wereld draait om energie en voor die energie zijn energiedragers nodig. Een energiedrager is alles wat energie kan opleveren. Bijvoorbeeld olie, hout, gas of steenkool kunnen verbrand worden en dat levert energie op. Maar is er nu een tekort of niet?

Stralende plaatsen

De geschiedenis van de atoomenergie is begonnen in het begin van de jaren veertig van de twintigste eeuw. Atoombommen waren het gevolg. En dat waren wapens die iedereen wel wilde hebben. Nu is de productie van atoombommen en het testen ervan geen ongevaarlijke bezigheid. Zodoende zijn er vele stralende plaatsen ontstaan. We bezoeken een aantal van deze stralende plaatsen op deze aarde.

Dan maar kernenergie!

Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat onmiskenbaar gepaard met milieueffecten. Milieueffecten bij de winning, maar ook bij het gebruik ervan. Wij in Nederland hebben luchtverontreiniging in de vorm van stikstofoxiden en fijn stof, maar ook in de vorm van verzuring en vermesting. Gelukkig is er kernenergie!