Voortschrijdende Inzichten

 

Nummer 8
Februari 2004

Download dit nummer [pdf, 32 pagiina's, 1.3 MB]

Dit nummer is destijds om technische redenen in zwart-wit uitgebracht, maar is nu in kleur te downloaden! Veel kleur zit er echter niet in.

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 8 van Voortschrijdende Inzichten

<nummer 7 | nummer 8 | nummer 9>

Deze keer een speciaal chemienummer!

Het gesleep met chemicaliën

U heeft zich misschien ook ooit druk gemaakt over de zogenaamde chloortreinen? Bang dat u een verschrikkelijke ramp overkomt, omdat u vlak bij een spoorbaan woont waarover deze chloortreinen rijden? En u rijdt wel eens auto? Dan heeft u ongetwijfeld ook wel eens vrachtwagens gezien met chemicaliŽn.

Oorlogschemie

Chemie en oorlog zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Zonder chemie geen fatsoenlijke oorlog. Al sinds mensenheugenis wordt de chemie – overigens met wisselend succes – ingezet om tegenstanders te overwinnen. Een korte tocht door de chemische martelkamer.

Vuurwerk, nieuwjaar en ...

Nog altijd is vuurwerk niets anders als een zogenaamd pyrotechnisch mengsel. Het gaat om een explosieve stof, waarvan de werking berust op een explosieve verbranding van een mengsel van vaste stoffen.

Stikstof: van zegen tot plaag

Stikstof is één van de bouwstenen van eiwitten en daarmee essentieel voor alle vormen van leven. Stikstof is ook het element dat in de atmosfeer het meest voorkomt. Helaas verkeert deze stikstof in een vorm die door planten niet benut kan worden: het is elementaire stikstof (N2). De stikstof moet eerst omgezet worden in nitraat, dat is geoxideerd stikstof, of ammonium, gereduceerd stikstof, voordat planten er wat mee kunnen.

Vreemd, mishandeld of...

Chemie die vreemd is, mishandeld wordt of op een onbegrijpelijke manier een toepassing heeft gekregen.

De Lichtkrant

Het eerste deel van onze nieuwe serie.

Nobelprijs voor chemie

Een gevaar op de weg of niet?

Chemie, scheikunde, wat is het ...

Knalletjes! Maar zeker niet ....

Merkwaardig bericht

Scheikunde? Dat is toch proefjes doen?

Vi nummer 8