Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Een wondere wereld

Het surrealistische landschap van de bruinkoolmijnen

Het surrealistische landschap van de bruinkoolmijnen
Het surrealistische landschap van de bruinkoolmijnen

Graafmachine
Graafmachines tot 100 meter hoog

Inden

Inden
Dorpen moeten worden afgebroken, zoals Inden; inwoners worden 'umgesiedelt'

De toegangsweg naar de dagbouw Inden
De toegangsweg naar de dagbouw Inden; het lijkt wel een natuurgebied

Een merkwaardig landschap: het bijna uitgestorven dorpje Inden

In de zomer van 1999 bezochten we het dorp Inden. Het stond op de nominatie om van de aardbodem te verdwijnen. Het was grijzig, regenachtig weer. Weer dat uitsekend bij het onderwerp paste. Het dorp was uitgestorven. We liepen er een uur rond en zijn geen mens tegengekomen. Ook geen enkel verkeer. De meeste huizen waren dichtgespijkerd, maar niet alle. Het leek erop of in een enkle huis nog bewoning aanwezig was. Op een kilometer afstand lag de gapende afgrond van de bruinkoolmijn.