Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Volgens 'Out and about in Holland'

Out and about in Holland'For various reasons Holland is a lovely holiday country for you'. Dit is de openingszin van de 34ste editie van 'Out and about in Holland'. De uitgave is van 1970. Het boekje is geredigeerd door twee 'retired headmasters'. De toerist die aan de hand van dit boekje Nederland wil leren kennen, wordt het niet gemakkelijk gemaakt. Nederland wordt besproken in een indeling van de provincies. Elke provincie komt afzonderlijk aan de orde. Maar wie niet een beetje thuis is in Nederland, zal het al snel duizelen. Er is weliswaar een overzichtskaart, maar naar de samenhang der dingen zal de toerist tevergeefs zoeken. Het gebruik van het boekje wordt bovendien aanzienlijk bemoeilijkt, doordat het boekje doorspekt is met vele advertenties.

Het boekje begint met de provincie Noord- Holland. Eerst krijgen we een aantal routes voorgeschoteld waarvan de karakteristieken kort besproken worden. Op de daaropvolgende pagina's komen dan de bezienswaardigheden apart aan bod. De steden worden uiteraard met hun hoogtepunten gepresenteerd. Helaas gaat dit soms zo gecomprimeerd dat de argeloze toerist snel het spoor bijster zal raken. Het lijkt wel alsof alles er even in moest worden vermeld. Wie bijvoorbeeld aan de hand van hetgeen onder de kop 'Amsterdam' wordt gepresenteerd, meent de stad te moeten verkennen, zal van een koude kermis thuiskomen. Aanvankelijk gaat de beschrijving van de objecten nog aan de hand van een routebeschrijving met straatnamen. Opeens verschijnt dan het Amsterdamse Bos, zonder aanduiding hoe er te komen. Vervolgens gaat het naar de Schellingwoudebrug en de IJ-tunnel. Dit wordt een hopeloze onderneming temeer daar een plattegrond van Amsterdam ontbreekt. Arme toerist!

De toerist wordt in dit boekje lelijk aan zijn lot overgelaten. Zo is het merkwaardig dat de foto's alle zonder bijschrift zijn. Verder wordt alles in sneltreinvaart, in algemene termen en in een staccatostijl beschreven. Gelukkig maar dat er regelmatig de adressen van de lokale VVV's worden vermeld, zodat de gebruiker ten minste weet waar hij fatsoenlijke informatie kan halen. Dit is een merkwaardig boekje waarvan we ons afvragen hoe het ooit de 34ste editie heeft kunnen halen. En dan kostte het destijds ook nog eens f 3,95.

Gezellige campingKlederdracht

Merkwaardig is het grote aantal afbeeldingen dat campings, strand en water toont. Hierop lijkt het alsof het altijd mooi weer is in Nederland. Het boekje geeft overigens geen enkele informatie over het weer in Nederland. Mooie hoofdmeesters!En een onvermijdelijke attractie: een bezoek aan Marken.