Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Nederlandse Golf Federatie

U dacht dat de ANWB vooral een club voor automobilisten was? Nou, dan vergist u zich. Kijk eens wat ze allemaal doen (met uw geld?).
ANWB golfvereniging

Golf.nl voor golfend Nederland
Golf.nl

Nederland zucht onder het golfspel
2. Meer inleiding

We kunnen ons slechts verbazen over de ontwikkelingen op golfgebied in Nederland. En wij doelen dat niet op het succes van de Nederlandse professionele golfspelers. Nee, wij wijzen op het ogenschijnlijke gemak waarmee grote oppervlakken voor het golfspel vrijgemaakt kunnen worden. Zijn er dan geen problemen met bestemmingsplannen in een land waar moeilijk wordt gedaan over elke vierkante meter? Soms toch wel. Zo heeft de Raad van State de afgelopen jaren een twintig beroepszaken te behandelen gekregen waarin getracht werd de aanleg van een golfbaan tegen te houden. Bijna altijd draait het hier om de strijdvraag of de aanleg van een golfbaan past in een bestemmingsplan of, zoals het zo mooi heet in het jargon, inderdaad in 'overeenstemming is met een voorziene wijziging van een bestemmingsplan'. Vaak ook gaat het ook om artikel 19 procedures, waarbij overheden proberen om zaken gerealiseerd te krijgen die strikt genomen niet of niet volledig passen in een geldend bestemmingsplan. Een voorbeeld dat regelmatig opduikt is dat een gebied een recreatieve bestemming heeft. De aanleg van een golfbaan wordt dan daarin passend beschouwd.

In Noord-Brabant spelen op dit moment problemen met de voorgenomen aanleg van vier golfbanen. Zo wilde de gemeente Geldrop eind 2000 toestemmen in de aanleg van een golfbaan als onderdeel van een nieuw bestemmingsplan. Hierop werd bezwaard aangetekend door een aantal milieuorganisaties en lokale belangengroepen. De Raad van State vernietigde uiteindelijk dit besluit in 2002, waarop de gemeente met een herzien bestemmingsplan kwam. Hierop kwamen opnieuw bezwaren. September 2005 verklaart de Raad van State het beroep grotendeels ongegrond, behalve het onderdeel voor de aanleg van de golfbaan. De gemeente Geldrop komt daarop in oktober met de mededeling dat voor de aanleg van de golfbaan alsnog een 'aanlegvergunning' nodig is. Wordt vervolgd. De gemeente Son wil in het gebied de Houtens de aanleg van een golfbaan toestaan. Tot twee keer toe is het plan al gesneuveld bij de Raad van State. De gemeente blijft, vooral om financiële redenen, een alternatieve locatie afwijzen.

En dan is er nog de kwestie van de uitbreiding van een golfbaan in de gemeente Sint- Michielsgestel. De uitbreiding is volledig gepland in dassengebied, wat volgens het nieuwe Streekplan niet kan. Ook de voorgenamen aanleg van de golfbaan Om de Haenen tussen Teteringen en landgoed Oosterheide loopt gevaar. Hier speelt een uitvoerige discussie over het begrip natuur en, iets dat wij nog niet kenden, multifunctioneel bos. Het probleem spitst zich toe op het feit dat drie hectaren van het golfbaancomplex gepland zijn in de zogenaamde Groene Hoofdstructuur en daarin mogen geen golfbanen worden aangelegd. Het totale beslag van dit complex is overigens 53 hectare. Hoe dan ook, de Raad van State gaat mee in de bezwaren van milieuorganisaties en verwerpt de vrijstelling die de gemeente Breda had willen geven. Maar de gemeente geeft niet op. Een strijdbare wethouder Jacques Niederer zegt zeker te weten dat de golfbaan er 'linksom of rechtsom' komt. Ferme taal en een compliment voor de Raad van State.

Nu zou men allicht kunnen denken dat milieuorganisaties tegen de aanleg van golfbanen zijn. Maar dat ligt toch wat genuanceerder. Zo stelt de Brabantse Milieufederatie zich op het volgende standpunt: 'De Brabantse Milieufederatie ziet golfbanen als een middel om lelijke, uitgeklede landschappen op te knappen, waarbij natuurwaarden kunnen toenemen. Mooie voorbeelden zijn golfbanen op oude vuilstorten, zoals Meerendonk bij 's Hertogenbosch en Gulbergen bij Nuenen.' Wij vragen ons overigens af waarom al die mensen toch in Nederland met zijn wisselvallige klimaat willen golfen. Het zijn toch zeker niet de minst draagkrachtigen waar we hier over spreken. Bezoek golf.nl en u zult versteld staan over de golfmogelijkheden (en bijpassende behuizingen) in warme landen.

— 3. Allerlei over golf