Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Gatsometer BV


Maus Gatsonides bij één door zijn bedrijf Gatsometer geleverde flitspalen. Gatsonides is in 1998 overleden; hij liet een florerend bedrijf na.

Gatsonides: over de Gatsometer

En dan de Gatsometer die zich sinds zijn uitvinding heeft verspreid over de gehele wereld. Wat het bedrijf er niet bij vertelt - en wat Gatsonides ook meestal slechts verhullend besproken heeft -, is dat de oorspronkelijke Gatsometer eigenlijk bedacht was om de snelheid te verhogen en niet om ze te beheersen. Gatsonides bedacht voor zijn eigen racerij een systeem van snelheidsmeting. Een draad in de weg activeerde een stopwatch als een auto over de draad reed. Een tweede draad verder in het circuit fungeerde als tweede meetpunt. Vervolgens kon de gemiddelde snelheid tussen de twee draden berekend worden. Het hielp Gatsonides zijn prestaties te verbeteren, speciaal op moeilijke trajecten. Daarna kwam Gatsonides op het lumineuze idee om hetzelfde principe in te zetten als snelheidscontrolemiddel. Het is overigens wel aardig om te constateren dat het hier in feite een trajectcontrole betreft; een methode waar nu in Nederland zo veel ophef over is!

Nu, vele jaren later heeft zich dit ontwikkeld tot geavanceerde apparatuur. Het bedrijf Gatsometer BV is wereldleider op het gebied van het meten van verkeerssnelheden. Zelf zeggen ze: 'De missie van Gatsometer is bij te dragen tot betere verkeersveiligheid door wereldwijd hoge kwaliteitsproducten en -diensten aan te bieden op het gebied van verkeershandhaving.' Ze leveren de bekende flitspalen, snelheidsmeetapparatuur en zijn ook gestapt in de proef met trajectcontrole. Toch zijn er ook wel bedenkingen. Zo zijn er de woedende verkeersdeelnemers die flitspalen vernielen en besmeuren. Overal kun je dergelijke gemaltraiteerde palen tegenkomen. Maar er zijn ook technische bedenkingen. De snelheidsmeetapparatuur werkt op basis van laser radar, ook wel lidar genoemd. Een juiste opstelling van de apparatuur is van groot belang. Zo is één van de eisen dat de meetrichting van de meetapparatuur een hoek van 20° met de rijrichting van het voertuig moet maken. [Eigenlijk is recht voor of recht achter het te bemeten object het beste en gemakkelijkste, maar in het geval van verkeer wat onhandig. De apparatuur corrigeert voor deze afwijking]. De snelheidmeting berust in feite op het Dopplereffect. Wijkt deze hoek af dan is het resultaat een foute meting. Dat werkt niet altijd in het nadeel van de overtreder. Is de hoek te groot dan levert het nadeel op. Is de hoek te klein dat is dat een voordeel voor de overtreder. Nu is een fout bij een mobiele opstelling gauw gemaakt. Zodoende woeden er op diverse websites discussies over ervaren onrecht.

Woedende automobilisten

GatsometerGatsometer
De vaste (links) en de mobiele (rechts) Gatsometer in het veld. Van de mobiele bestaat ook nog een versie die in de hand gehouden kan worden.