Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Zie ook

De Lichtkrant
1e jaargang, no 2 [zelfde nummering, maar ander nummer!]
2e jaargang, no 1

De Theatersportgazet
22e jaargang, no 6

De Lichtkrant

Vrijdag 9 augustus 1991, 1e jaargang No. 2

Om te downloaden als pdf-bestand in de originele opmaak [— pdf, 78k, opent in een nieuw venster]

Friesland vandaag onder de hamer

LONDEN (Peuter) -Vandaag is het zover, bij Sotheby's zal hedenmorgen Friesland aan de hoogst biedende worden verkocht. Onder kenners van provincie-transacties wordt een bedrag van 50 tot 100 miljard verwacht.

Gegadigden voor de koop zijn Nieuw-Zeeland dat in Friesland een geëigende fokplaats ziet voor het Nieuw-Zeelands lam voor de Europese markt zonder de beesten de halve wereld over te sturen en een groep bemiddelde taalonderzoekers die na het horen van een demo van de Friese taal in volledige verbijstering verkeerde.
Minister Kok van Financiën zegt het geld voornamelijk te zullen besteden aan het dichten van het financieringstekort, dat aanzienlijk is opgelopen doordat veel voormalig uitkeringsgerechtigden voor zichzelf zijn begonnen en zich voor een groot deel in het grijze circuit hebben gevestigd.
Voorts wilde Kok nog kwijt dat "het nu hopelijk ook direct afgelopen is met het eeuwige gespeculeerd op de terugkeer van Hans Wiegel in de Haagse politiek".
De Friese Wadden en bijbehorende zee zijn niet bij de koop inbegrepen.

"Geknoei met speer kost Bosschebol overwinning"

PARMEZAANSTAD (IRA) -Volgens trainer Puntstaaf van de Nederlandse atietiekploeg heeft geknoei van Zuid-Koreaanse technici met de speer van Tijmen Bosschebol deze de overwinning tijdens de open kampioenschappen van San Marino gekost.

Bosschebol imponeerde in het voorseizoen met verschillende worpen van boven de 110 meter, maar kwam op de open kampioenschappen van San Marino, zoals bekend de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, niet verder dan 12 meter 40, en eindigde daarmee op de voorlaatste plaats. Bosschebol beweerde tijdens de wedstrijd gehinderd te worden door muziek van MC Hammer die uit ongedefinieerde richting kwam. Puntstaaf: "Uitgebreid onderzoek aan de speer van Bosschebol heeft aangetoond, dat er in de speer eenminiatuur-walkman was verwerkt van Zuid- Koreaanse makelij, die voortdurend kreten als 'can't touch this' uitstootte".

CRI ontdekt fraude met tourverslagen

HILVERSUM I DEN HAAG (TP) -Bij toeval is de Centrale Recherche Infonnatiedienst een omvangrijke fraude met radioverslagen van de Tour de France op het spoor gekomen.

De fraude kwam aan het licht toen Jesse Lagtefeel, door zijn collega's vaak de 'gek van kantoor' genoemd, zijn collega's in de boot wilde nemen door op 23 juli in plaats van de gebruikelijke uitzending van NOS-Radio Tour de France een drie uur durende band uit 1988 te laten horen. Lagtefeel keek echter zelf op zijn neus toen 's avonds in het café bleek dat de daar aanwezige stamgasten hetzelfde verslag te horen hadden gekregen.
Dit voorval zette de directe chef van Lagteveel, mevrouw Lingewal, aan het denken en zij vroeg opheldering bij de makers van Radio Tour de France. Frans Slakke van Radio Tour de France had geen keus en moest toegeven dat er op bewuste dag inderdaad geen sprake was geweest van een live uitzending. Slakte: "Het was een rampdag! Alle medewerkers hadden zich ziek gemeld, en er moest eenvoudig een uitzending komen. Vaak hebben wij echter het idee dat de luisteraars geen waardering hebben voor het huzaren-werk dat wij verrichten, bovendien merken ze het verschil met een uitzending van drie jaar geleden toch niet". Om de zaak niet te doen opvallen heeft men de televisiemedewerkers die dag bereid gevonden ook het televisieverslag van 1988 uit te zenden.
Wie op 23 juli de etappe werkelijk heeft gewonnen is overigens niet bekend.

Doorbraak in bierindustrie

ZOETERWOUDE (BP) -Biertechnici van het bedrijf Kruckler zijn er in geslaagd een volstrekt nieuw procedé te ontwikkelen voor het vervaardigen van alcohol- en smaakvrij bier.

Nadat men al eerder in staat was volledig alcoholvrij bier te maken, en men ook smaakvrij bier kon maken (DRY bieren), heeft Kruckler kans gezien deze eigenschappen te combineren in het nieuwe 'Senza Aroma' bier. Woordvoerder Nixnud: "Medio '92 zullen wij waarschijnlijk zo ver zijn dat ook het hinderlijke schuim kan worden vermeden". Hoe lang het nog zou duren voordat men ook de stuitende gele kleur kan elimineren wilde hij niet zeggen.

Dagbladen duurder door staking messenslijpers

SCHERPEN ZEEL (ANSI, SYS) -De staking onder leden van de messenslijpersbond FNV, die nu meer dan een week duurt heeft tot problemen geleid in de grafische industrie.

Door de staking in de messenslijpersbranche hebben uitgevers moeten besluiten messenslijpers uit de voormalige DDR aan te trekken. Door de hoge kosten die één en ander met zich mee brengt zijn de drukkosten aanzienlijk gestegen. Hierdoor ziet ook de directie van De Lichtkrant zich genoodzaakt haar prijzen te verhogen van f 12,45 naar f 13,65 per nummer. Hoofdredacteur Pleus van de Lichtkrant: "De zaak heeft ook een positieve kant: door het verdwijnen van het communisme in de DDR waren de messenslijpers daar voor het grootste deel overgegaan tot het straatslijpen, nu kunnen ze hun vaardigheden weer wat op peil brengen".
Wanneer de messenslijpers. die strijden voor een betere regeling inzake het ouderschapsverlof in hun bedrijfstak, weer aan het werk zullen gaan, is niet bekend.

Veronica berispt wegens burengerucht

HIILVERRSUUUUM! (LPB) -De Veronica Omroep Organisatie (VOO) beeft een officële berisping ontvangen van de Mediaraad in samenwerking met de geluidspolitie.

Gebleken is, dat de VOO haar uitzendingen op radio en televisie regelmatig onderbreekt voor berichten ter propaganda van de eigen organisatie, maar op een geluidsniveau, dat zeker een factor vier bedraagt van de normale uitzendingen. Een luisteraarster uit Vlissingen was hierdoor in ernstige problemen geraakt, toen ze door de politie bezocht werd naar aanleiding van klachten over het lawaai tijdens een uitzending van 'muziek terwijl U werkt'; de Vlissingse kwam er met een waarschuwing van af. De VOO kan aanmerkelijk drastischer sancties tegemoet zien.