Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Ander werk van Lynch

Tree woman

Tina

Tina

Tina

[herzien: 19 aug 2018, 10 okt 2016; oorspronkelijk 11 okt 2006]

3. J.H. Lynch

'Zomernacht', zo noemden wij het kunstwerk waarop een verleidelijke dame uit een watertje in een bos opduikt. Het is een kunstwerk dat enerzijds erg bekend is en anderzijds met vele vraagtekens omgeven is. Het is een afbeelding van een schaars geklede vrouw met zigeunerachtige trekken die zich in een soort bosmeer bevindt. De achtergrond wordt gevormd door een exotisch ogend bos. Het kunstwerk is gesigneerd met JH Lynch. Veel mensen denken dat de titel iets is van 'Zigeunermeisje'. Onder deze titel wordt in aflevering 17 van het tijdschrift FURORE, september 1991, het kunstwerk gepresenteerd. In dit artikel werden tevens de pogingen beschreven om meer van dit kunstwerk en zijn schepper te weten te komen. Zo wordt een Antwerpse kunsthandelaar genaamd De Wieuw geciteerd die een kunsthandel drijft in de Scheldestraat: 'Ik bestelde 30 ton spaanplaat per maand. Daarop plakte ik de reproducties, waarvan ik vervolgens 500 per week verkocht.' Dit klinkt te ongeloofwaardig om waar te zijn.

Het was lang onbekend wie JH Lynch was

De kunstenaar Lynch was lange tijd volledig onbekend. In aflevering 18 van FURORE, augustus 1992, bleek dat er weliswaar wat meer informatie was, maar de kunstenaar was toen nog steeds spoorloos. Wel waren twee nieuwe werken getraceerd: 'Godin van het woud' en 'Portret van een jonge vrouw'. Ook werd melding gemaakt van Joost Kranen die bezig zou zijn om een documentaire te maken over Lynch. In aflevering 20 van FURORE, winter 2000-2001, -we zijn dan bijna tien jaar verder-, is er nog wat fragmentarische informatie bijgekomen. Zo wordt er nu een lijst van werken vermoedelijk van Lynch vermeld die naast de reeds hiervoor genoemde werken ook nog omvat: 'Jonge vrouw', 'South of the border', 'Mysterie' en 'Jaloezie'. In het Volkskrant Magazine van 13 januari 2001 werdt een boek van Wayne Hemingway besproken over, zoals de schrijver van het artikel het noemt, 'Meesterwerken voor de schrootjeswand'. Dit boek, met de veelzeggende titel 'Just above the mantelpiece', gaat geheel over massakunst. Ook Lynch's zigeunermeisje wordt hierin besproken zonder dat nadere informatie over Lynch gegeven wordt.

Het is uiteindelijk Mario Klingeman van de website J.H.Lynch: mysterious artist diie met nadere informatie komt. Het blijkt te gaan om de Engelse schilder Joseph Henry Lynch die in 1989 op 78-jarige leeftijd is overleden. Volgens Klingeman: ' I also learned that at the end of his live he destroyed many of his paintings or gave them away to charity - probably because he was frustrated that during his lifetime he never received the recognition that he would have deserved.' Volgens de website TradeMe waren reprodcties van het werk van Lunch in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een soort stapelgoed dat in interieurzaken in grote hoeveelheden werd verkocht. FURORE aflvering 20 maakte al in 2012 melding van het voorgaande.

JH Lynch, Zomernacht

Zomernacht aka Zigeunermeisje aka Nymph

Met dank aan Piet Schreuders van FURORE die ons wees op de
gedateerdheid van onze informatie op deze pagina.