Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Werk van Lynch

Nymph

Tree woman

Tina

Helaas op Internet is niets te vinden over deze Lynch, zo schreven we in 2003.
Maar er is een lichtpuntje, namelijk de site van Mario Klingeman.
JH Lynch: mysterious artist.

3. J.H. Lynch

'Zomernacht', zo noemden wij het kunstwerk waarop een verleidelijke dame uit een watertje in een bos opduikt. Het is een kunstwerk dat enerzijds erg bekend is en anderzijds met vele vraagtekens omgeven is. Het is een afbeelding van een schaars geklede vrouw met zigeunerachtige trekken die zich in een soort bosmeer bevindt. De achtergrond wordt gevormd door een exotisch ogend bos. Het kunstwerk is gesigneerd met JH Lynch. Veel mensen denken dat de titel iets is van 'Zigeunermeisje'. Onder deze titel wordt in aflevering 17 van het tijdschrift FURORE, september 1991, het kunstwerk gepresenteerd. In dit artikel worden tevens de pogingen beschreven om meer van dit kunstwerk en zijn schepper te weten te komen. Zo wordt een Antwerpse kunsthandelaar genaamd De Wieuw geciteerd die een kunsthandel drijft in de Scheldestraat: 'Ik bestelde 30 ton spaanplaat per maand. Daarop plakte ik de reproducties, waarvan ik vervolgens 500 per week verkocht.' Dit klinkt te ongeloofwaardig om waar te zijn.

Lynch is en blijft onbekend

Feit blijft dat de kunstenaar Lynch volledig onbekend is. In aflevering 18 van FURORE, augustus 1992, blijkt dat er weliswaar wat meer informatie is, maar de kunstenaar is nog steeds spoorloos. Wel zijn twee nieuwe werken getraceerd: 'Godin van het woud' en 'Portret van een jonge vrouw'. Ook wordt melding gemaakt van Joost Kranen die bezig zou zijn om een documentaire te maken over Lynch. In aflevering 20 van FURORE, winter 2000-2001, -we zijn dan bijna tien jaar verder-, is er nog wat fragmentarische informatie bijgekomen. Zo wordt er nu een lijst van werken vermoedelijk van Lynch vermeld die naast de reeds hiervoor genoemde werken ook nog omvat: 'Jonge vrouw', 'South of the border', 'Mysterie' en 'Jaloezie'. In het Volkskrant Magazine van 13 januari 2001 wordt een boek van Wayne Hemingway besproken over, zoals de schrijver van het artikel het noemt, 'Meesterwerken voor de schrootjeswand'. Dit boek, met de veelzeggende titel 'Just above the mantelpiece', gaat geheel over massakunst. Ook Lynch's zigeunermeisje wordt hierin besproken zonder dat nadere informatie over Lynch gegeven wordt.