Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Foute kunst (of niet?)

Over smaak valt niet te twisten, zo wordt menige discussie doodgeslagen. Feit is dat wat de een mooi vindt, door een ander verafschuwd kan worden. Politieke en religieuze motieven kunnen soms ook nog bij de waardering een rol spelen. Iets kan mooi gevonden worden, maar ja, is het dan ook meteen kunst? Wij weten het niet, maar geven slechts wat voorbeelden van vormen van kunst die door deskundigen als verwerpelijk worden beschouwd. Vormt u zich zelf een oordeel.

1. Socialistisch realisme in de Sovjet-Unie

De kunstvorm die vanaf het begin van de jaren dertig van de 2oste eeuw onder begeleiding van het communistische regime geleidelijk aan betekenis won. Mooie beelden.

2. Socialistisch realisme in Noord-Korea

Ook in Noord-Koera kunnen ze er wat van. Een soort werkelijkheid.

3. JH Lynch

De wonderbaarlijke vrouwen van deze onbekende kunstenaar. Foute vrouwen?

4. Huilende kinderen

Ultieme kitsch, vaak afkomstig van de mysterieuse kunstenaar Bragolin. De fraaie verzameling van huilende kinderen.

5. Zigeunermeisjes

Wie zou zoiets niet aan de muur willen hebben hangen? Exotische vrouwen in soorten en maten.