Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Korte
mededelingen

1. Scharreleigeel
2. [nooit verschenen]
3. Martin Ovenweg
4. NEZO is JOZO
5. RIJKS MUSEUM
6. Postmodernisme
7. Muldergedragingen

6. Postmodernisme

In een discussie zei ooit iemand tegen een wetenschapper: 'Wetenschap is ook maar een mening'. Ziehier het postmodernisme is zijn bruutste vorm. Er zijn opnies, meningen, geloven, maar niets is zeker en een waarheid bestaat niet. Er zijn veel waarheden. En die van die een is evenveel waard als die van de ander. God is ook al dood en nu dus de wetenschap als gezaghebbend instituut van kennis ook. Het is jammer dat veel mensen zich nog niet realiseren dat deze opstelling elke bodem onder het bestaan heeft weggeslagen. Ultieme vrijhied en gelijkheid heeft zodoende ook geleid tot angst en onzekerheid, want je kunt nergens meer op vertrouwen. Het heeft bovendien geleid tot een verruwing van de omgangsvormen en gescheld bij het minste of geringste. Er is geen kruid tegen gewassen. [Wij haasten om te zeggen dat 'er is geen kruit tegen gewassen' natuurlijk ook kan of dat 'er is geen kruid tegen opgewassen' ook zeker wel mag.]

Postmodernistisch gelulDe Volkskrant interviewde op 3 september 2012 een aantal automobilisten om te vragen naar de opinies over de verhoging van de maximumsnelhied naar 130 kilometer per uur. Het levert een mooie verzameling postmodernistische uitspraken op. Peter van der Linden 'maakt het zelf wel uit'. Maar de kroon spant toch wel Kees de Kok die het heel stoer over 'gelul' heeft. Bovendien is hij door harder te rijden tien minuten eerder thuis, dus hij gebruikt ook voor 10 minuten minder benzine. 'Zie daar maar eens een speld tussen te krijgen'. Inderdaad, gelul en aan deze Kees is onderwijs niet besteed. Nee, deze Kees zal door nog geen duizend spelden iets aan het verstand kunnen worden gebracht. Ook 'zijn' Gerda deed nog een duit in het zakje. Wij doen er maar liever het zwijgen (zweigen?) toe.

Het is uit artikel niet op te maken waarom de Volkskrant eigenlijk dit gewauwel plaatst. Even nog zou het idee kunnen postvatten dat het allemaal ironisch is bedoeld, maar nee het blijkt een oprechte weergave van het gezonde volksgevoelen. Bladvulling.