Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Korte
mededelingen

1. Scharreleigeel
2. [nooit verschenen]
3. Wie was Martin Oven?
4. NEZO is JOZO
5. RIJKS MUSEUM
6. Postmodernisme
7. Muldergedragingen

5. RIJKS MUSEUM

Artikel NRCWij prentenderen nog iets te kunnen toevoegen aan de discussie over het neiuwe logo van het Rijksmuseum. Wij willen er slechts op wijzen dat het een ieder vrij slaat met welk soort logo dan ook voor zijn organisatie te komen, al of niet met spelfout. Natuurlijk is de juiste spelling Rijksmuseum en niet Rijks museum met een spatie. Daarover hoeven we echt niet postmodernistisch te gaan discussiëren. Het is dan ook jammer dan de ontwerpster van dit logo, Irma Boom, zichzelf postmodernistisch verweerde door te zeggen dat het 'voor haar gevoel' twee woorden waren (zie bijvoorbeeld NRC van 1 september 2012). Als ze had gezegd: 'Het is de vrijheid van de ontwerper', dan was er niets tegenin te brengen geweest. En natuurlijk heeft René Dings van — Signalering Onjuist Spatiegebruik gelijk als hij stelt dat het woord met spatie onjuist geschreven Nederlands is. Maar als de ontwerpster had gezegd, enzovoorts, enzovoorts.

Wel is er nog iets anders. De ontwerpster meende dat de 'koosnaam' voor het museum Rijks is. Dan had een andere oplossing ook heel goed gekund. Laat dan het deel Rijks uit het woord Rijksmsueum de boventoon voeren en zet 'museum' in een kleiner font en een regel eronder. Dan was ook de hele discussie over de spatie niet ontstaan. Wij lazen ook nog dat de ontwerpsterzich eigen zeggen ondermeer liet inspireren liet door de 'diversiteit en schoonheid van de collectie'. Kan zijn. Maar wij vinden het nieuwe logo foeilelijk. Maar dat is weer een andere discussie.

Logo Riijksmuseum

Beter logo Rijksmuseum