Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Korte
mededelingen

1. Scharreleigeel
2. [nooit verschenen]
3. Wie was Martin Oven?
4. NEZO is JOZO
5. RIJKS MUSEUM
6. Postmodernisme
7. Muldergedragingen

4. NEZO is JOZO

JOZO zonder jodium'JOZO is NEZO' lazen we op de website van JOZO. En nog erger: 'NEZO Naturel heet voortaan JOZO Naturel (zonder jodium)'. Waar gaat dit over, zo vraagt u zich af?

JOZO is van oudsher een zoutmerk van AkzoNobel en - lang geleden - van de koninklijke Nederlandse Zoutindustrie. oosrponkelijke heette het JoZo. Jozo stond voor keukenzout (natruimchloride, NaCl) waaraan jodide (I-) of jodaat (IO3-) was toegevoegd. JoZo als afkorting betekende dus zoiets als jodiumzout of jodiumhoudend zout. Het jodium - waarvan hier sprake is en dat eigenlijk jodide of jodaat zou moeten worden genoemd - diende om een jodiumgebrek te voorkomen. En jodiumgebrek leidt weer tot vervelende ziekten. Vandaar.

Op enig moment is de behoefte aan keukenzout zonder jodium ontstaan. Daarop verscheen NEZO op de markt. De naam suggereerde iets van nee; nee voor joidum, zoiets. Er waren toen JOZO met jodium en NEZO zonder jodium. Merkwaardig genoeg is NEZO later veranderd in keukenzout met jodium, dus zoals JOZO maar dan met een andere naam. Helaas zijn we het bewijs daarvan kwijt. Later werd het het weer 'echte' NEZO en nog weer later NEZO Naturel. Blijkbaar was dat voor AkzoNobel allemaal niet meer vol te houden, zodat men onlangs ertoe overging om de merknaam NEZO geheel af te schaffen.

Veel beter is de toestand er echter niet op geworden. Immers NEZO heet nu JOZO naturel. Maar waar slaat dat naturel op? Vermoedlijk op de afwezigheid van jodium, want het 'gewone' JOZO moet nu noodgedwongen benoemd worden met de toevoeging 'met jodium'. JOZO is nu dus joudiumhoudend keukenzout, dat het altijd al was, met de toevoeging 'met jodium'. We zijn benieuwd naar de volgende, ongetwijfeld verrassende stap van AlzoNobel.

Allemaal JOZO's

Eerder hadden wij al eens ruzie met AkzoNobel, omdat zij tot meer dan honderd bleken te kunnen tellen. —NeZO en AkzoNobel.

Over AkzoNobel

En voor wie wil weten hoe het ook al weer zat met zout en AkzoNobel, het volgende. Volgen we de zoutactiviteiten van AkzoNobel terug in de tijd, dan zien we de volgende geschiedenis. De zouttak van AkzoNobel is afkomstig van AKZO, dat op zijn beurt is ontstaan uit een fusie van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) en Koninklijke Zout Organon. De laatste was het gevolg van een fusie van Koninklijke Zout Ketjen en Koninklijke Zwaneberg Organon. Koninklijke Zout Ketjen was ontstaan uit de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie en Ketjen. En hiermee zijn we aan de basis beland van de Nederlandse zoutindustrie.