Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Links

De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Vooruit dan maar:
Koninklijk Huis

Zie ook dat het koninlijk huis koningin met een hoofdletter schrijft. Dat is niet zoals de Woordenlijst van de Taalunie het voorschrijft. Het geldt dus ook niet voor de nieuwe koningin en ook niet voor de koning.

Een koningin op bezoek

De koningin op bezoek: dat is voor veel mensen een hoogtepunt in hun bestaan. Wij verbazen ons slechts over dit erfelijk relict. Dat we een staatshoofd hebben, kunnen we billijken. Maar de functie van politieagent of minister is toch ook niet erfelijk? Bovendien heeft onderzoek al lang uitgewezen dat bijvoorbeeld intelligentie niet erfelijk is.

Koningin Beatrix bezocht op 24 mei 2005 als onderdeel van de viering van haar 25-jarig koninginzijnjublieum (zelf spreekt zij van haar 'regeringsjubileum') een bezoek aan station Simpelveld. Nu is station Simpelvled geen gewoon station, maar de thuisbasis van de De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Deze organisatie beijvert zich voor de instandhouding van iets antieks, maar dan terecht.
Vi bezocht deze plek en fotografeerde een toerist, die even goed koningin had kunnen zijn.

Koningin Beatrix in station Simpelveld
Koningin Beatrix is de restauratie van station Simpelveld op 24 mei 2005.
De aard van de handeling kon men ons niet nader duiden.
Foto © ZLSM, 2005.

Toerist in station Simpelveld
Een toerist in de restauratie van station Simpelveld.
Let ook op de brandblusser die op de bovenste foto perfect aan het oog wordt
onttrokken door een lakei (of een bevelingsman?).
Links op de foto een plaquette met vermelding van het koninklijke bezoek.
Daaronder een aantal foto's van datzelfde bezoek. Foto © Vi, 2008.