Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Het ultieme hondenverbodsbord

Bord 'Please no dogs'De hondenborden die wij en u verzamelden, hebben we nog eens aan een onderzoek onderworpen. Wij bekeken de borden op: staat op het bord een gehele hond of een gedeelte ervan? is de blikrichting naar links of naar rechts? en bovenal: staat er een rode diagonale streep over het bord of niet? En hoe loopt deze streep dan?

Uit ons onderzoek blijkt een duidelijke voorkeur voor gehele honden op het bord en voor een diagonale, rode streep. Als er een streep op het bord staat, blijkt het merendeel van linksboven naar rechtsonder te lopen. Links-of rechtskijkend komt ongeveer even veel voor. In een klein aantal gevallen kijkt de hond overigens recht vooruit. Dit alles bij elkaar zou op kunnen leveren dat het meest gebruikelijke hondenverbodsbord er als volgt uit ziet: een gehele hond, de hond kijkt naar links of rechts. Het bord heeft een diagonale streep van linksboven naar rechtsonder.

Is dit het dan?

Weten we nu hoe het ultieme hondenverbodsbord er uit moet zien? Nee, helaas niet. Want wat het meest voorkomt of het meest gebruikelijk is, is nog niet het meest juist of het beste. Keren we terug naar de basis: de officiële verkeersborden. Alle officiële verbodsborden van het soort met een rode rand en een wit vlak doen het zonder streep! Kijk hiervoor nogmaals bij het overzicht. Dus: een verbodsbord heeft geen diagonale streep. Verder blijkt uit de verbodsborden een duidelijke voorkeur voor een linkse oriëntatie en altijd staan volledige objecten afgebeeld. Het ultieme hondenverbodsbord beeldt een gehele hond af die naar links kijkt. Het bord heeft geen diagonale rode streep.

Wat is dit eigenlijk voor onzin?!

U zou zich kunnen afvragen: hebben ze daar bij Voortschrijdende Inzichten niets beters te doen? Is de warmte ze naar het hoofd gestegen? Ja en nee. Wij blijven ons verbazen over de ogenschijnlijke willekeur waarmee dit soort borden wordt bedacht. En toch, laten we eerlijk wezen: hoe het bord er ook uitziet, hoe tegenstrijdig de signalen ook mogen zijn, iedereen weet waar het om gaat. Dit zijn dan merkwaardigheden in het intermenselijke verkeer waarin we elkaar ondanks allerlei tegenstrijdige signalen toch meestal begrijpen.En zo gaat het maar door. Zo zijn er ook hele series 'verbodsborden' ontworpen die eigenlijk helemaal verkeerd zijn: allemaal met zo'n rode streep er door heen.

Hét bord?

Hondenverbodsbord
Gehele hond, zonder diagonale streep, kijkt naar rechts

Hondenverbodsbord
Gehele hond, met diagonale, rode streep van linksboven naar rechtsonder, kijkt naar rechts. Dit bord bevat de meest voorkomende kenmerken.


Gedeelte van een hond, zonder diagonale streep, kijkt naar links.

Hondenverbodsbord
Het ultieme hondenverbodsbord, zo lijkt het.

Bord 'Please no dogs'
Tot slot: wat is het ultieme hondenverbodsbord? U heeft het al gezien: bovenaan deze pagina. Wat ons betreft het bord met een alleen maar de tekst: 'Verboden voor honden' of zo vriendelijk in het Engels: 'Please, no dogs'. Dit is dus het ultieme hondenverbodsbord van Voortschrijdennde Inzichten; mag ook in het Nederlands.