Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Wie wint, heeft gelijk

Nergens in Nederland zullen we een stad of dorp vinden met de Mussertstraat. Natuurlijk niet zult u zeggen. Die man was een landverrader, daar noem je toch geen straat naar? Dat de man niet deugde, daar zijn we het wel over eens. Maar de geschiedenis kent vele mensen die niet deugden, maar naar wie toch een straat is vernoemd. En bovendien wil de geschiedenis nogal eens herschreven worden: goed wordt fout en omgekeerd. Wat dan? Dat laatste zullen we eens meer in detail bekijken.

De Ruyter, Tromp, Evertsen, Van Gent, Hein: allemaal Nederlandse zeehelden. Zij vochten voor het vaderland, begingen grote daden, werden beroemd en geëerd. Menige Nederlandse stad kent straten met de namen van deze zeehelden. Utrecht kent zowaar een Zeeheldenbuurt, waar naast de al genoemde zeehelden ook nog Van Speijk, Van Brakel en Van Galen met een straatnaam vereerd worden. Wij zullen deze mannen niet gauw als oorlogsmisdadigers aanmerken, hoewel er door hun toedoen honderden slachtoffers zijn gevallen. Zij vochten voor de goede zaak en, wat ook niet onbelangrijk is, de meesten wonnen.