Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Hein Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting, Boom & Denis, Amsterdam, 2002, 696 blz., ISBN 90-5352-767-1, € 39,50

W.B. Kloos, De toekomstige territoriale begrenzing van Nederland
Alphen aan den Rijn: Samson NV, 1945. - 59 blz. + 3 kaarten. Antiquarisch nog wel verkrijgbaar. Richtpiijs € 5-15.

Nederlands imperialisme

Het is niet verwonderlijk dat er in Nederland na afloop van de Tweede Wereldoorolg sterke anti-Duitse sentimenten leefden. Vooral in de laatste jaren van de oorlog had Nederland zwaar geleden. Er heerste na de oorlog bij velen een bijna wraaklustige stemming. Zo kon beluisterd worden dat het als schadevergoeding niet meer dan redelijk zou zijn als Duitsland delen van zijn grondgebied aan Nederland zou afstaan. Dat is ook gebeurd, alleen minder dan velen hadden gewenst en uiteindelijk ook niet zo lang als aanvankelijk gedacht. Een stukje Nederlandse, imperialistische geschiedenis.

1. Nederland is er slecht aan toe
2. Plan A
3. Plan B
4. Plan C
5. Onderhandelen
6. Het resultaat
7. Toch anders
Bijlage 1: De weg zonder afslagen
Bijlage 2: Grenscorrecties