Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Duurzame aandacht

Een lid van de redactie maakte onlangs een fietstocht, om de zinnen te verzetten. En zoals het vaak gaat: je vindt niet wat je zoekt, maar je krijgt waarnaar je niet op zoek was. Zo werd ons oog getroffen door een groot bord van een aannemer. Deze neringdoende was bezig met de restauratie van een grote boerderij. Op het bord stond niet alleen de naam van de ondernemer maar ook de wervende zinsnede 'Duurzame aandacht'. Dat is slim van deze ondernemer, want wie tegenwoordig een goede indruk wil maken strooit ruimhartig met begrippen als 'duurzaam' en 'duurzaamheid'. En nu dus zelfs 'duurzame aandacht'. Dat riep onmiddellijk de vraag op: wat betekent dat: 'duurzame aandacht'? En wat betekent 'duurzaam'. We raadpleegden ons woordenboek uit 1975, toen het duurzaamheidsdenken nog moest worden uitgevonden. Onbelast dus, zouden we denken. Het woordenboek geeft als (enige) betekenis 'weinig vergankelijk'. Het Trouw schrijfboek (2006) heeft een interessante toevoeging. Duurzaam kan twee betekenissen hebben. Het kan gaan om iets dat geruime tijd meegaat. Het kan echter ook betekenen dat iets zonder milieuschade kan worden gebruikt.

 

VI