Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Ceauçescu

Zie de Nieuwe Reeks, nummer 6, februari 2018

Oplichting

De Engelse krant The Guardian kwam op 22 december 2021 met een uitgebreid artikel over Elena Ceauçescu, de vrouw van de vroegere president Nicolae Ceauçescu. Het was al lang van Elena bekend dat zij grossierde in wetenschappelijk bedrog. Zo promoveerde ze in Roemenië op een proefschrift dat door anderen was geschreven. Voortschrijdende Inzichten besteedde in nummer 6 van de Nieuwe Reeks (februari 2018) onder de titel 'Zwendel in de wetenschap' uitgebreid aandacht aan dit merkwaardige verschijnsel. Uit het artikel in The Guardian wordt niet goed duidelijk waarom juist nu weer aandacht voor de zwendel wordt gevraagd. Natuurlijk is het betreurenswaardig dat geen enkel wetenschappelijk tijdschrift en geen enkel land of organisatie stappen heeft ondernomen om artikelen en titels terug te trekken. Blijkbaar verjaart zwendel in de wetenschap niet. Vreemde zaak.

Staatsieportret van Elena Ceauçescu
Staatsieportret van Elena Ceauçescu als lid van de Roemeense Academie van Wetenschappen.
Foto V. Ghirdâ/Associated Press.

 

VI