Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Ook over onzin

Zie de Oude Reeks, nummer 4, juni 2002

Kaartje

Een lezer attendeerde ons op het pontje Varik-Heerewaarden. Dit wordt uitgebaat door het 'recreatiebedrijf' Uiteraarde. Recreatiebedrijf staat tussen aanhalingstekens, omdat het ons niet duidelijk is geworden van welke aard het bedrijf is. Op de website lezen we bijvoorbeeld: 'Uit®waarde heeft een rijke geschiedenis. In 1999 zijn wij verzelfstandigd, maar daarvoor kenden wij ook al een lange periode waarin wij onze werkzaamheden ontplooiden.' Wat leren we hiervan? Weinig, behalve dat de organisatie de eigen naam op een vreemde manier noteert. Over dat laatste later meer. We leren verder dat Uit®waarde een bundeling is van een aantal vroegere recreatieschappen. Na de bundeling in 1999 was er een nieuwe organisatie: 'De rol van de recreatieschappen veranderde; niet langer belast met beleid en uitvoering, vervullen zij nu het aandeelhouderschap. Ook zijn zij een platform waar gediscussieerd kan worden over regionale of landelijke ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. De deelnemende gemeenten kwamen, in hun nieuwe rol van aandeelhouder, meer op afstand te staan.' En: 'In mei 2008 gingen wij werken onder de handelsnaam Uit®waarde.‘En men doet aan ‘maatschappelijk ondernemen.' Weten we nu meer? Nee. We doen niet verder aan tekstexegese.


Het kaartje voor het pontje Varik-Heerewaarden met het gewraakte logo. Zie ook het onbeholpen pictogram om aan te duiden dat het om een voet/fietsveer gaat.

Dan de merkwaardige notatie van de naam van de organisatie: Uit®waarde. De ® staat gewoonlijk voor een geregistreerd handelsmerk. Samen met de tekst hierboven suggereert dit dat Uit®waarde een geregistreerd handelsmerk is. Maar waarom niet gekozen voor Uiterwaarde®? Dat is immers een veel gebruikelijkere schrijfwijze. We vroegen Uit®waarde uiteraard om uitleg. Ondanks aandringen hebben we die niet mogen krijgen.

Een en ander hoeft u natuurlijk ervan te weerhouden om een keer met het pontje over te varen, in de zomermaanden mei tot en met septemberdan. De fiets kan mee. Het kost € 1,50.


Het pontje Varik-Heerewaarden, daarachter de toren van Varik.
Foto Wim Kusee.

 

VI