Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Zie ook op deze website

'Herinneringen aan de Koude Oorlog'

Bescherm uzelf

Ja, wie wil dat niet? Specifiek betreft het de situatie dat er een atoombom zou vallen. Gelukkig is er de brochure 'Leidraad voor de bescherming tegen atoomgevaar' (ongedateerd). Het is een bundeling van een aantal overdrukken van artikelen in het tijdschrift 'De Vierde Macht' van de Dienst Bescherming Bevolking. Een andere publicatie is het boekje 'Bescherm u zelf' uit 1961. Het is geschreven door Francina Jacoba Wilhelmina Boddens Hodang-Van Dishoeck (1904-1987), echtgenote van Jacob Eliza Boddens Hosang (1899-1958). Laatstgenoemde was na de oorlog burgemeester van Doetinchem. Het boekje bevat een groot aantal nuttige tips over hoe te handelen als er een atoombom valt. Het vereist nauwkeurige lezing, want welke atoombom? Een klassieke uranium- of plutoniumbom of een waterstofbom? De lezer zal er snel overheen scheren, maar er staat ergens dat het om een 'nominale bom' gaat. Onderzoek leert dat de 'nominale bom' een atoombom is zoals die op Hiroshima is gevallen. Dat was de eerste atoombom; deze had een kracht van 25 kton. 'Bescherm u zelf' verscheen dus in 1961. Op dat moment waren er waterstofbommen getest met een kracht van 10 Mton (Ivy Mike, 1952), 15 Mton (Catstle Bravo, 1954) en 50 Mton (Tsar Bomba, 1961). Dus ongeveer 1000 keer zo sterk. Ook de klassieke atoombommen waren fors in sterkte opgevoerd. Zo testen de Verenigde Staten al in 1952 een ontwerp met een kracht van 500 kton (Ivy King). Nog altijd 25 maal zo veel als de 'nominale bom'.

Onder de trap
Schuilplaats onder een keldertrap. Het kelderraam is afgesloten met een plaat hardboard.
De naden zijn dichtgeplakt met plakband.

Onder de werkbank
Schuilplaats onder een werkbank.

Blusmiddelen
Benodigde blusmiddelen: emmers en een handpomp.

Zelf een brand blussen
Zelf blussen kan uitstekend met de handpomp.

 

VI