Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

De bovenliggende nokkenas

Er zijn begrippen die voor niet-ingewijden volstrekt onbegrijpelijk klinken. Een as, daar kan zich wel iets bij voorstellen; bovenliggend waarschijnlijk ook. Maar dat alles in combinatie met nokken? Voor een automonteur daarentegen is dat gesneden koek; hij zal misschien zelfs wijzen op de voordelen van de dubbele bovenliggende nokkenas. Bij de uitdrukking proportioneel gestuurde titrator zal ook niet iedereen begripsvol kijken. Een analytisch-chemicus zal echter onmiddellijk uit gaan weiden over voor- en nadelen van dit systeem in vergelijking met integrerende titratoren. En zo heeft elk vak wel wat, zeg maar een deels eigen vocabulaire met vaktermen. Nu bevindt zich tussen dit vakjargon en voor iedereen begrijpelijk Nederlands een grijs gebied. Een gebied met woorden die wel begrijpelijk lijken, maar bij enig nadenken verwondering, misschien wel onbegrip zouden moeten opwekken.

Zo'n woord is 'stikstofprobleem'. [Een modern woord ook] Men denkt het te weten: stikstof zit toch in de lucht? Maar dan: hoe kan dat nu opeens probleem zijn? Of zoals een boer zei: 'Het zit er al duizenden jaren in, we ademen het in. Dus hoe kan het nu een probleem zijn?' Of deze boer dat zei uit onwetendheid, onnozelheid of kwade opzet, durven we niet te zeggen. Met 'stikstof' wordt hier bedoeld stikstofoxiden en ammoniak in de lucht. We gaan het allemaal niet uitleggen, daar is te weinig ruimte voor. Onthoudt dit: 1. De emissie van ammoniak door de agrarische sector is de belangrijkste oorzaak van het stikstofprobleem in Nederland. Ruim 40% van de stikstofdepositie kan worden toegeschreven aan emissies door de agrarische sector in Nederland. 2. De eigenschappen van ammoniak in de lucht zorgen ervoor dat een groot deel van de ammoniak (= 20-30%) op korte afstand (= minder dan tien kilometer) van de bron wordt gedeponeerd. 3. Beleid dat beoogt de stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen, is het meest gebaat bij beperking van de ammoniakemissie door de agrarische sector, vooral daar waar bronnen en natuur vlak bij elkaar (=enkele tientallen kilometers) liggen.

Wilt u meer weten, bezoek dan de website Over lucht: luchtverontreiniging in Nederland.

 

VI