Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Links

Geen

Een schoenendoss vol familie K

ODit is onze pièce de résistance: een zeer uitgebreid archief, voornamelijk bestaande uit foto's. Ooit kochten we het op een rommelmarkt voor een paar euro: een verzameling ordeloos in een oude schoenendoos gegooid. Helaas hebben we toen verzuimd om van de doos plus inhoud een foto te maken. Deze doos bevatte niet alleen veel foto's, maar ook persoonsbewijzen en lidmaatschapkaarten. Deze mensen waren dus met naam en toenaam bij ons bekend; zo kwamen we adressen tegen en ook wat korte, persoonlijke correspondentie. Uit de foto's valt op te maken dat het waarschijnlijk om een echtpaar ging, later met kinderen en verder mogelijk ouders en familieleden. Uit een vergelijking van de foto's zou opgemaakt kunnen worden dat de verzameling foto's zeker een jaar of vijftig beslaat.

Als er verder geen aanknopingspunten zijn, zoals in dit geval, is het lastig om ordening in de verzameling te brengen of er samenhang in te ontdekken. Sommige mensen zijn echter in zoverre herkenbaar, omdat ze vaak op de foto's staan, zoals een kind, ouders (van wie dan ook).

vrouw man
De twee mensen van wie de doos mogelijk afkomstig is.
Identiteitsbewijzen en lidmaatschapskaarten compleet met naam en adres.

Kind op sokkel? Zonnebadende mensen
[links] Lege vlakte? Dito sokkel? Fotograaf links in beeld?
[rechts] Op het platje achter het huis?

Man in auto Moeder en kind (/) in de Efteling
[links] Trotse eigenaar; fotograaf hield geen rekening met de paralex van de oude cameraagboek
[rechts] Zeker in de Efteling.

Groep fiestsers voor een café Voor een etalage
[links] Gezellig op stap met? De tweede van links is dezelfde man als op het persoonsbewijs
[rechts] Wat is er zo bijzonder aan de etalage?

Kinderen Groep kleuters
[links] Alle kinderen van het echtpaar? Mooie strikken.
[rechts] Kleuters vieren iets, maar wat?

Een religieus familielid? Sigarettenreclame
[links] Op bezoek bij een religieus familielid?
[rechts] Uit de tijd van de ongegeneerde reclame. Maar wat is er zo bijzonder aan?

 

VI