Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Links

Verschenen in Voortschrijdende Inzichten, Oude Reeks, in de nummers 2 (nov 2001), 3 (feb 2002), 4 (jun 2002), 5 (sep 2002) en 6 (jun 2003).

Heule revisted

Om te beginnen een terugblik op de serie 'Uit het leven van R. Heule', omdat niet elke lezer hiervan zal weten. De serie verscheen in de nummers 2 (november 2001) tot en met 6 (juni 2003) van Voortschrijdende Inzichten, Oude Reeks. De artikelen waren het resultaat van een dagboek dat we lang geleden uit nieuwsgierigheid voor een habbekrats aanschaften op een rommelmarkt. Het dagboek is een neerslag van de reisherinneringen van een aanvankelijk onbekend persoon; de aantekeningen beslaan de periode de jaren 1934 tot en met 1939 en 1949 tot en met 1952. In onze korte artikelen besteedden we aanpacht aan passages uit het dagboek. Daarbij presenteerden we ook afbeeldingen van aanvullend materiaal dat in het dagboek veelvuldig aanwezig is. De redactie heeft destijds via noest speurwerk de identiteit van deze R. Heule kunnen achterhalen. Helaas hebben we toen niet kunnen achterhalen hoe het dagboek op een rommelmarkt kon belanden. De verkoper volstond met een achteloos schouders op halen.

Het is onvoorstelbaar wat een bonte verzameling folders, entreebewijzen en wat dies meer zij, het letterlijk uitpuilende boekje bevat. Hieruit en uit de gekozen bestemmingen valt op te maken dat de betreffende reiziger geen gebrek aan geld had. In 1934 naar Zuid-Limburg, 1935 naar Londen, 1936 naar België én Duitsland, 1937 naar Zwitserland, in 1938 werd Nederland verkend en in 1939, het laatste vooroorlogse reisjaar, ging het naar Luxemburg. In 1949 werden de reizen hervat met een reis naar Brugge, in 1950 naar Friesland, in 1951 naar Antwerpen, Brussel, Luik en Brugge, in 1952 naar Zwitserland en dan is het boekje vol. Naar wij door ander onderzoek leerden waren er meer reisdagboeken van betrokkene.

Al met al een wonderlijk document met een curieuze, kleine dwarsdoorsnede van een leven. Het staat nog altijd in de boekenkast op de redactie. Overigens was de redactie na het nodige zoekwerk in staat de identiteit van de schrijfster – het bleek om een vrouw te gaan – te achterhalen. De familieleden die we vonden, waren niet in het dagboek geďnteresseerd.

Etiket van het Heuledagboek
Etiket van het Heuledagboek

Een pagina uit het album volgeplakt met toegangsbewijzen
Een pagina uit het album volgeplakt met toegangsbewijzen

Deel van de tekst in het dagboek
Deel van de tekst in het dagboek

Zelfs complete folders zitten in het dagboek
Zelfs complete folders zitten in het dagboek

 

VI