Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

'Prins Wipneus en zijn vriendje' en 'Prins Wipneus en zijn vriendje Pim'

De redactie van Voortschrijdende Inzichten ontving in december 2004 een e-mail van Mario Decock. Wisten wij wel dat er een nog eerdere versie van 'Prins Wipneus en zijn vriendje' was? Nee, dat wisten wij niet. Als bewijs stuurde hij een plaatje van de voorkant mee. De boosdoener Balbos [zie onder] staat hier zelfs op de voorkant! Volgens Decock is de inhoud dezelfde als in de daaropvolgende versie van dit boekje. U begrijpt dat we net als Decock nu natuurlijk op zoek zijn naar dit boekje. Voor onszelf, maar ook voor Decock natuurlijk!

Waren in 'Waar is Prins Wipneus?' zwarte kabouters de reden om het boekje te herschrijven, deze keer is blijkbaar een zwarte tovenaar de aanleiding. Op pagina 11 van de oorspronkelijke versie wordt de tovenaar Balbos opgevoerd: Ja, die man moest wel een tovenaar zijn. Hij droeg een lang vuurrood kleed en had een geweldige vuurrode hoed op. Zijn gezicht was zwart als roet; net als een neger! Brr.. om er kippevel van te krijgen. Bons, daar stootten de bootjes tegen elkaar.'' De vetgedrukte passage ontbreekt in de nieuwe versie. Het gaat dus om een zwarte tovenaar. Het 'herschrijven' heeft hier vooral alleen betekend dat de toevoegingen 'zwart' zijn verwijderd. Ook de lievelingskleur van de tovenaar, zwart, is veranderd, en wel in geel. Ook de zwarte matrozen die nog ergens worden opgevoerd, zijn gewijzigd in blanke matrozen. Verder zijn alleen maar wat kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De uitgever heeft bovendien de gelegenheid aangegrepen om het boekje van nieuwe tekeningen te voorzien. De plaatjes van H Ramaekers in de eerste versie zijn in de tweede versie vervangen door tekeningen van J Walenkamp. De zwarte tovenaar is daarbij uiteraard veranderd in een blanke tovenaar.

Voorbeelden van discriminerende tekeningen

Maar er is nog meer! Wij liepen begin 2007 een vroege uitvoering van de tweede versie tegen het lijf. Op een rijtje in volgorde van verschijnen:

Versie 1. Prins Wipneus en zijn vriendje door B. van Wijckmade. Zwarte tovenaar en Wipneus en Pim op het omslag. 103 pagina's. De inhoud is gelijk aan die van versie 2, uitvoering 1 (zie hieronder).

Versie 2. Prins Wipneus en zijn vriendje door B. van Wijckmade. Elfje en Wipneus op de omslag. Er bestaan twee versies. Uitvoering 1 telt 101 pagina's en 31 illustraties. Uitvoering 2 telt 96 pagina's en 26 illustraties. Meer over deze twee uitvoeringen

Versie 3. Prins Wipneus en zijn vriendje Pim door H.B. van Wijckmade. Wipneus en draak op de omslag. Deze versie heeft 72 pagina's.

Prins Wipneus en zijn vriendje, eerste versiePrins Wipneus en zijn vriendje, tweede versiePrins Wipneus en zijn vriendje Pim