Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Redactie


Alle leden van de redactie zijn bereikbaar onder het e-mailadres info@inzichten.nl.

Bert Overeem
Bert Overeem
Hoofdredacteur
Archief & documentatie

Henny de Groot
Henny de Groot
Voor (bijna) al uw vragen

Betty van Bruchem- van Berkel
Betty van Bruchem- van Berkel
Algemene ondersteuning

Ed Buijsman
Ed Buijsman
Websitebeheerder


Gerrit van Dam
Gerrit van Dam
Onze gewaardeerde, voormalige hoofdredacteur
(*1928 — †2017)

Pantha rei

Panta rhei (Grieks voor 'alles stroomt') is het credo van Voortschrijdende Inzichten. Het is ontleend aan de filosoof Heraclitus.

Over ons

De website van Voorstchrijdende Inzichten heeft als onderwerp 'mechanismen'. Maar wat is dat oor iets: 'mechanismen'? Een korte uitleg: een situatie, iets, iemand wordt gekend, heeft kenmerken, er zijn opinies over en er bestaan inzichten. Er verandert iets in de wereld, in de omgeving; daardoor verandert de situatie, iets, iemand. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. De opinies, inzichten blijken veranderd. Bij de vroegere situatie behoren nu 'verouderde inzichten'; bij de nieuwe 'recente inzichten'. Dit alles is het gevolg van 'voortschrijdende inzichten'. Kortom: geneuzel en vage kreten.

Vage kreten

Het toevoeging van termen als 'voortschrijdend', 'verouderd' en 'recent' suggereert sterk dat een verandering een verbetering, vooruitgang betekent. Het is echter niet altijd duidelijk wat die verandering veroorzaakt heeft, waarom een inzicht plotseling is gewijzigd en waarom het eerdere inzicht opeens verouderd is geworden. Kortom: het mechanisme en wat het aandrijft lijkt door het taalgebruik duidelijk, maar is dat bij nadere beschouwing allerminst. Het is dus maar de vraag of de verandering inderdaad een verbetering is geweest. Anders gezegd veel inzichten 'verouderen' en worden vervangen door 'recente' zonder dat duidelijk is waarom en hoe.

Mechanismen

Daar komt nog iets bij. Op de één of andere manier zijn we als individu heel vaak betrokken bij die voortschrijdende inzichten: hetzij omdat we ze (moeten) ondergaan, hetzij dat we zelf bijdragen aan de voortschrijdende inzichten. Het grote, bijvoorbeeld een maatschappelijke verandering, is zo verbonden met het kleine, het individu. Daarom was er een tijdschrift dat zich richtte op 'voortschrijdende' inzichten (zie ook onder). In dit tijdschrift werd onderzocht welke mechanismen een rol hebben gespeeld bij veranderingen en wat de relatie is tussen het grote en het kleine.

Waar kwam het tijdschrift vandaan?

Een deel van de artikelen op deze website verscheen vroeger eerst in het tijdschrift Voortschrijdende Inzichten dat werd uitgebracht door Uitgeverij Tinsentiep v/h Pandora in Houten. In juni 2010 is het laatste nummer van Voortschrijdende Inzichten verschenen. In de periode december 2015 januari 2019 is tijdschrift opnieuw en nu met de subtitel Nieuwe Reeks verschenen.

Overzicht van alle nummers uit de Oude Reeks (maart 2001- juni 2012)
Overzicht van alle nummers uit de Nieuwe Reeks (december 2015- januari 2019)

De volledige reeks tijdschriften van Voortschrijdende Inzichten is te bekijken in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Gebruik van informatie van onze website en disclaimer

Alle informatie op deze website inclusief fotomateriaal mag zonder voorbehoud worden gebruikt op voorwaarde dat erbij wordt vermeld dat het van Voortschrijdende Inzichten afkomstig is. De inhoud van deze website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van het getoonde of voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de door ons aangeboden informatie.

Het is ons gebleken dat informatie van onze website regelmatig wordt gebruikt zonder bronvermelding. Dit is onder andere gebeurd met de resultaten van ons onderzoek naar het werk van Satie waarvan op Radio 4 melding van werd gemaakt zonder de moeite te nemen de naam van Voortschrijdende Inzichten te noemen. Vooral informatie uit ons 'Dossier Wipneus en Pim' wordt op grote schaal gebruikt zonder bronvermelding. Een kwalijke zaak. Dus nogmaals: gebruik onze informatie ruim en vrijelijk maar vermeldt ook alstublieft de herkomst ervan.