Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Nieuwe reeks
Nummer 9
Januari 2019

De nummers uit de Nieuwe reeks zijn alleen voor abonnee's. Losse nummers zijn dus niet te koop.

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 9 van Voortschrijdende Inzichten [nieuwe reeks]

VI NR nummer 9Dit nalaatste nummer is geen echt nummer meer. Het is niet voor niets dat het het nalaatste nummer heet, het is namelijk een opruimingsnummer. Veel ideeën die we hadden maar die de uitwerkingsfase nog niet hadden bereikt, staan hier opgesomd. Het zijn nadrukkelijk slechts ideeën met een klein of langer stukje toelichtende tekst. Of het bij ons tot een volwaardig verhaal(tje) had kunnen leiden, zullen we dus nooit weten.

Bij dit nummer hoort een inlegvel met daarop nog:

Aanvullende informatie bij nummer 9