Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Nieuwe reeks
Nummer 3
Deecember 2016

De nummers uit de Nieuwe reeks zijn alleen voor abonnee's. Losse nummers zijn dus niet te koop.

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 3 van Voortschrijdende Inzichten [nieuwe reeks]

Het derder nummer van de nieuwe reeks, december 2016.

Bij dit nummer valt wel weer het nodige op te merken. In de eerste plaats natuurlijk dat het al zo snel (?) na het tweede nummer verschijnt. Ja, zo gaat dat bij Vi; het is hollen of stilstaan. Maar waar u van op aan kunt, is de kwaliteit van het gebodene: die is onveranderd. Onze verbazing kende weer geen grenzen. Gewoon op straat, in een museum, in huiselijke krijgen, op onschuldige verjaardagspartijtjes: overal dringen zich onderwerpen aan onze verslaggevers op die smeken om te worden behandeld. Soms zijn het actuele zaken, soms onderwerpen waarvan de indruk bestaat dat er al decennia over wordt gesproken en in een enkel geval met de gedachte: hoe is het mogelijk? Wij hopen maar weer dat onze verbazing over de wereld ook de uwe zal zijn bij lezing van dit nummer.

 

 

 

 

Onderwerpen in dit nummer

Aanvullende informatie bij dit nummer