Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Nummer 8
Februari 2004

Losse nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn per 4 juni 2010 helaas niet meer leverbaar.

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 8 van Voortschrijdende Inzichten

<nummer 7 | nummer 8 | nummer 9>

Een speciaal chemienummer!!!

Download dit nummer [ opent pdf in nieuw scherm]

Dit nummer is destijds om technische redenen in zwart-wit uitgebracht, maar is nu in kleur te downloaden! Veel kleur zit er echter niet in.

Het gesleep met chemicaliën

Het gesleep met chemicaliën

Oorlogschemie

Dossier Oorlogschemie

Vuurwerk, nieuwjaar en ...

Nog altijd is vuurwerk niets anders als een zogenaamd pyrotechnisch mengsel. Het gaat om een explosieve stof, waarvan de werking berust op een explosieve verbranding van een mengsel van vaste stoffen.
Vuurwerk en knalletjes

Stikstof: van zegen tot plaag

Stikstof is één van de bouwstenen van eiwitten en daarmee essentieel voor alle vormen van leven. Stikstof is ook het element dat in de atmosfeer het meest voorkomt. Helaas verkeert deze stikstof in een vorm die door planten niet benut kan worden: het is elementaire stikstof (N2). De stikstof moet eerst omgezet worden in nitraat, geoxideerd stikstof, of ammonium, gereduceerd stikstof, voordat planten er wat kunnen.

Stikstof: van zegen tot plaag

Vreemd, mishandeld of...

Chemie die vreemd is , mishandeld wordt of op een onbegrijpelijke manier een toepassing heeft gekregen.
Vreemd, mishandeld en onbegrijpelijk

De Lichtkrant

Het eerste deel van onze nieuwe serie.
De Lichtkrant

Nobelprijs voor chemie

Een gevaar op de weg of niet?

Chemie, scheikunde, wat is het ...

Knalletjes! Maar zeker niet ....

Merkwaardig bericht

Scheikunde? Dat is toch ...

 

Vi nummer 8