Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Niet roken!

Roken is een steeds minder gewenst verschijnsel. Dit heeft geleid tot een sterke toename van het aantal borden dat beoogt aan te geven dat ergens niet gerookt mag worden.


'Uitgezonderd enkele gedoogplaatsen'? Gedogen betekent zoveel als dulden. Meestal gaat het om zaken die strikt genomen niet mogen, maar oogluikend of om pragmatische reden worden toegestaan. We kunnen ons voorstellen dat bedoeld is 'uitgezonderd enkele daartoe aangewezen plaatsen'. En over het zogenaamde verbodsbord zwijgen we hier maar.

Foto met dank aan Rob Dupont.