Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

K. ter Laan, Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland, G.B. van Goor Zonen's Uitgevermaatschappij N.V., 700 pagina's, 1937.
Alleen antiquarisch te verkrijgen. Moet voor minder dan € 10 lukken.

Onze bibliotheek: Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland, 1937

Voorkant Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-NederlandZo worden boeken niet meer gemaakt: een verzamelplaats van de meest uiteenlopende onderwerpen. Plaatsnamen, zo veel dat het lijkt of de hele wereld erin staat: Colenso, Heelweg, Sofala. Meer aardrijskundige namen, zoals eilanden, streken, vulkanen, zeeën. Figuren uit de Griekse mythologie, de vaderlandse geschiedenis, begripsomschrijvingen en personen, veel personen. De auteur K. ter Laan (tevens schrijver van het Groninger woordenboek) legt uit dat 'zulk een verzameling nodig is voor de studerende jeugd'. Dat kan zijn, maar eerlijk gezged duizelde het ons.

Het boek heeft overigens nog een merkwaardigheid. Soms loopt een lemma aan de rechterkant door op de regel erboven of eronder als daar ruimte over is. We weten niet waarom dit gedaan is. Door ons geraadplegde deskundigen moesten het antwoord schuldig blijven. Het kan niet gaan om winst in het aantal pagina's te bepalen daarvoor is de ingreep te gering. Ook kon niemand ons vertellen wat de typografische benaming van een dergelijk fenomeen is.

Pagina Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland

Lemma Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland

Lemma Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland

Pagina 162 van het Woordenboek voor Groot-Nederland met de lemma's over Lodewijk van Deyssel en Déwa met de merkwaardig doorlopende tekst.