Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Ir A. A. Mussert, Vrije baan voor de toekomst, Bijdrage tot de kennis van het wegenvraagstuk, Oosthoek, Utrecht, 81 pagina's, met 5 losse bijlagen, 1931. Antiquarisch soms verkrijgbaar, € ~10.

Onze bibliotheek: Vrije baan voor de toekomst, 1931

Vrije baan voor de toekomstJa, dat de man niet deugde, is natuurlijk waar. Maar voordat hij helemaal niet deugde, was hij ingenieur en later hoofdingenieur bij de Provinciale Waterstaat in de provincie Utrecht. En dat hij verstand van waterstaatszaken had, wordt ook tegenwoordig door niemand ontkend.

Want wat te denken van dit merkwaardige boekje? Nee, dit gaat niet over de nationaal-socialistische beweging. Het is een 'bijdrage tot de kennis van het wegenvraagstuk'. Hierin schetst Mussert uitvoerig onderbouwd de noodzaak tot de aanleg van snelwegen in Nederland. Hij was hiermee zijn tijd ver vooruit. Opvallend was ook zijn pleidooi voor verhoogd aangelgde snelwegen. Iets waar we in de verkiezingscampagne in 2006 een gerespecteerde partij ook over hoorden praten.

Snelverkeersnet uit Vrije baan voor de toekomst

Een automobiel snelverkeersweg