Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Het adresboekje

Straatnamen in NederlandHet is een prachtig uitgangspunt: een boekje, in dit geval een adresboekje van Pierre D., vinden. En dan proberen op basis van de informatie in het boekje proberen de hoofdpersoon als het ware te reconstrueren. Dat is wat Sophie Calle doet. Zij maakt afspraken met de mensen van wie de namen in het boekje staan. Fascinerend: op deze wijze creëert zij een beeld van Pierre voor zichzelf.

Het is geheel in overeenstemming met wie en wat Sophie Calle is. Zij is kunstenares en afgaande op wat zij doet, beschouwt zij het hele leven en zichzelf blijkbaar als een 'Gesamtkunstwerk'. Zo 'onderzocht' zij zichzelf, na verbroken relaties. Veel van haar werk is bijzonder en op zijn minst vaak verrassend. Het gaat veel over identiteit. Is het verbazing, verwondering die haar drijft?

Sophie Calle. Het adresboekje.
[uit het Frans, oorspronkelijk 1983].
Duizend & Een, Amsterdam, 1994.
Alleen ntiquarisch, minimaal € 5 5.
[Wij kregen het als cadeautje]

Een pagina uit 'Straatnamen in Nederland'

Een pagina uit 'Straatnamen in Nederland'