Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Regelgeving en de Europese Commissie

We verdiepten ons eens in de Europese regelgeving op het gebied van de luchtkwaliteit.... en ontdekten daarin een groot aantal slordigheden en fouten. We stuurden daarover op 25 juni 2003 een e-mail aan de toenmalige Eurocommissaris Margot Wallström die onder andere het milieu in haar portefeuille heeft. De originele brief staat hieronder.

Geachte mevrouw Wallström,

De Europese regelgeving heeft al jaren mijn aandacht. Als chemicus volg ik vooral datgene waar chemische aspecten aan verbonden zijn. Zo kwam mij onlangs het officiële document 2001/752 EG onder ogen. Alhoewel dit document in eerste instantie betrekking heeft op de luchtkwaliteit, blijkt dat er bij nadere beschouwing ook de nodige chemie in voorkomt. Wat mij als chemicus werkelijk verbijsterd heeft, is het grote aantal -veelal elementaire- fouten dat hier gemaakt wordt. Ik heb hetgeen ik aan fouten en slordigheden heb geconstateerd voor u op een rijtje gezet in het bijgesloten document. Graag zie ik uw reactie tegemoet op deze naar mijn mening onbegrijpelijke gang van zaken. Ik heb de vrijheid genomen om dit alles in de Nederlandse taal te doen, omdat het Nederlands één van de officiële talen in de EU is. In afwachting van uw reactie,
(w.g.) E Buijsman


De eerste reactie die we kregen was, dat men de meegestuurde bijlage niet had ontvangen. Daarop hebben wij onze informatie opnieuw verstuurd. Dat gaaat weer fout. De derde poging - het is dan inmiddels 8 juli - slaagt. Op 25 juli informeren we beleefd naar de stand van zaken. Wij krijgen dan per omgaande de volgende reactie ' Wij hebben uw schrijven doorgestuurd naar DG Milieu met de vraag u de nodige informatie zo vlug mogelijk door te sturen.' We besluiten verder maar af te wachten. Intussen ontdekken we in andere regelgeving op het terrein van de luchtkwaliteit nog een hele wasllijst van slordigheden. En dan op 17 december - meer dan zes maanden na onze eerste e-mail krijgen we een reactie van meneer Gammeltoft, afdelingshoofd (van wat?).

Geachte heer Buijsman,

Naar aanleiding van uw e-mail van 2 juli jl. met betrekking tot Beschikking 2001/752/EG heeft mevrouw Wallström mij gevraagd u te antwoorden. Ik zou u willen bedanken voor het aandachtig lezen van het document, vooral in de verschillende taalversies en voor het feit dat u mijn aandacht hebt gevestigd op de verschillende tekortkomingen en dubbelzinnigheden in Bijlage I van de Beschikking van de Commissie.
Alhoewel sommige tekortkomingen tot verwarring zouden kunnen leiden, hebben wij tot op heden geen enkele aanwijzing van ambtenaren die werken met de Bijlage in de Lidstaten ontvangen, waaruit zou blijken dat er in de praktijk ernstige misverstanden of misinterpretaties zijn ontstaan. Hoe dan ook zullen wij de fouten bij de aanstaande herziening van de Beschikking uiteraard corrigeren.
Ik bied u mijn verontschuldigingen aan voor de late reactie op uw verzoek.
(w.g.) Peter Gammeltoft


Het is om meerdere redenen een interessant antwoord. In de eerste plaats krijgen we geen uitleg over het feit dat de genoemde fouten worden gemaakt. Zo'n uitleg hadden we wel verwacht. Het gaat ten slotte niet om de groentenboer op de hoek, maar om een orgaan dat wet- en regelgeving maakt voor miljoenen mensen. En in de tweede plaats krijgen we geen inhoudelijke reactie op de geconstaateerde fouten. Curieus is de zinsnede 'hebben wij tot op heden geen enkele aanwijzing van ambtenaren die werken met de Bijlage in de Lidstaten ontvangen, waaruit zou blijken dat er in de praktijk ernstige misverstanden of misinterpretaties zijn ontstaan.' Hier staat dus dat fouten zijn toegestaan, totdat het tot problemen leidt. Al met al zijn we teleurgesteld in deze reactie en dat hebben we inmiddels ook laten weten. Schriftelijk deze keer, want met de e-mail bij de Europese Unie weet je het maar nooit. In onze brief hebben we meteen ook maar de later geconstateerde fouten vermeld.

Zie ook — Overzicht van de fouten in de Europese regelgeving