Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Bent u thuis?

De redactie van Voortschrijdende Inzichten kan niet alles weten. Soms zijn we dus afhankelijk van de informatie van anderen. Dan sturen we een brief of een e-mail. En ongetwijfeld kent u het ook uit eigen ervaring: je moet maar afwachten of je ooit iets hoort.

Blue Band van Unilever

Blue BandWij stuurden Unilever een brief over elkaar tegensprekende teksten op de verpakking van Blue Band. Wij schreven aan Unilever: 'Verwarring ontstaat door een aantal zinsnedes op de verpakking. Zo wordt gesproken op de voorkant van 'eenvoudig geperste plantaardige oliën'. Op de achterzijde is sprake van 'Blue Band is gemaakt van zuivere plantaardige oliën op eenvoudige wijze geperst'. Strikt taalkundig genomen zou je onder 'eenvoudig geperst' iets anders kunnen verstaan dan 'op eenvoudige wijze geperst'. Het eerste eenvoudig slaat namelijk op geperst en het tweede op wijze.'

Onderdeel verpakking Bleu BandOnderdeel verpakking Bleu Band

Wij kregen geen reactie. Wij stuurden een herinneringsbrief. Lange tijd hoorden wij opnieuw niets. Totdat wij opeens gebeld werden. Unilever gaf toe dat het taalkudig niet in orde was. Dus: de formulering eenvoudig geperste plantaardige oliën is niet juist. De hele kwestie heeft twee maanden geduurd. Maar we hebben een antwoord... En we vragen ons natuurlijk af of Unilever ooit de gewraakte tekst op de verpakking zal veranderen.