Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Dossier 'Herinneringen aan de Koude Oorlog'

Afbeeldingen uit 'WENKEN VOOR DE BESCHERMING VAN UW GEZIN EN UZELF'

 

Kaart met effect van een waterstofbomexplosie op Londen

Illustratie van het effect van een waterstofbomexplosie op Londen in de 'Wenken'.
Het bijschrift luidt: 'Voorbeeld van een mogelijk neerslaggebied enige uren na een waterstofbomexplosie boven Zuid-Engeland (naarmate de tijd verstrijkt, zal het fallout-gebied zich meer naar het oosten gaan uitstrekken). Kwantitatieve informatie over de mate van fall-out wordt noch in het bijschrift noch in de tekst gegeven.

Het enige huis in Nederland waar de 'Wenken' nog aan de muur hangen

Misschien nog het enige huis in Nederland waar de 'Wenken' nog aan de muur hangen.

Tactisch gebruik van kernwapens op het slagveld Tactisch gebruik van kernwapens op het slagveld
Illustraties uit 'Atomic weapons in land combat' die het tactisch gebruik van kernwapens op het slagveld toelichten.
Links het voorbeeld 'Atomic breakthrough' of anders gezegd hoe een doorbraak door de vijandelijke linies te forceren door de inzet van kernwapens.
Rechts 'Atomic development' die de klassieke aanval via de flank beschrijft waarbij (uiteraard) eveneens met kernwapens wordt gewerkt.