Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

De boeken 'De atoombom' JL de Roos en 'Atoombom' van W Vogt worden beide antiquarisch voor een bescheiden prijs aangeboden.

Dossier 'Herinneringen aan de Koude Oorlog'
1. Inleiding tot het onderwerp

Met de overgave van Japan in augustus 1945 is de Tweede Wereldoorlog voorbij. Al snel is duidelijk dat de overgave van Japan mede het gevolg is van de inzet van een wapen met een tot dan toe onvoorstelbare vernietigingskracht. Deze wapens, zogenaamde atoombommen, waren afgeworpen boven de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Naar wij nu weten was één bom een uraniumbom; de andere een plutoniumbom [zie ook ons eerdere artikel hierover Het zal geen gat in de bodem van de zee maken].

JL de Roos, De atoombomVlak na de oorlog was echter niet veel informatie over de wapens beschikbaar. Om in de informatie behoefte te voorzien verscheen in september 1945 bijvoorbeeld het boekje 'De atoombom' van JL de Roos. De auteur tracht hierin op een voor leken begrijpelijke wijze de wereld van het atoom en de atoombom uit te leggen. Dit is geen eenvoudige opgave, te meer daar er op dat moment nog niet veel informatie over atoombommen is vrijgegeven. De auteur verwijst dan ook regelmatig bij zijn bespreking van het principe van de atoombom naar het gebrek aan informatie. Voorin het boekje staat de volgende opmerking: 'Dit boekje bevat geen enkele fantasie, de gegevens over de bom zijn ontleend aan de dusverre authentieke publicatie van de Engelse regering van 12 Augustus 1945, H.M. Treasury, 'Statements relating the atomic-bomb', London His Majesty's Stationery Office, 1945'. Dit laatste werkje telt slechts 23 pagina's. De Roos maakte er een boekje van 100 pagina's van. Dat komt vooral omdat de auteur een half (kern)fysisch en chemisch leerboek presenteert, met onder andere uitleg over arbeid, energie en atomen en molekulen. Het is pas op pagina 90 dat er iets over de atoombom (en dan nog zeer weinig) wordt opgemerkt.

W Vogt, AtoombomIn juni 1946 kwam het boek 'Atoombom' van W Vogt [op de titelpagina staat tevens vermeld 'Directeur van de A.V.R.O.'] uit. Er was nu duidelijk meer informatie beschikbaar. Zeer gedetailleerd beschrijft Vogt zowel de politieke als wetenschappelijke ontwikkelingen. De grotere beschikbaarheid van informatie blijkt ook uit het illustratiemateriaal. Kan De Roos ons slechts twee afbeeldingen bieden die te maken hebben met de atoombom, het boek van Vogt biedt ons veel meer. Niet alleen beelden van de ontploffing van de atoombommen boven Japan, maar ook uitgebreid met informatie over de industriële installaties die nodig waren om de atoombommen te maken.

2. Atoomgevaar? Dan zeker BB!